0

1.      Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 p)
(…) Din insanlara bencil olmayı öğütler.
(…) Günah, dinimizin yapılmasını yasakladığı davranışlardır.
(…) Gereken durumlarda yalan söylemeliyiz.
(…) Besmele çekmekle, başlayacağımız işlerde Allah’tan yardım isteriz.
(…) Yaşlılara yardım etmek günahtır.
(…) Sağlıklı olmak için temiz olmaya gerek yoktur.
(…) İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen, Allah’a da şükredemez.
(…) Taziyede bulunurken “Allah rahmet eylesin” deriz.
(…) Selamlaşmak, insanların birbirlerine değer vermediklerini gösterir.
(…) Zor durumda kalanlara yardım etmek sevaptır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(10 p)

birlemek – şükür – ahlak – nimet - sevap
·         Verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmeye ………………………denir.
·         İnsanların güzel söz ve davranışlarına Allah’ın verdiği ödül ve mükafata …………………………denir.
·         Allah’ın insanların yararına verdiği her şeye, iyiliğe ve lütuflara …………………..denir.
·         Tevhit, kelime olarak ………………………..anlamına gelir.
·         Toplum içinde insanların benimsedikleri değerler bütününe …………………..denir.

2.      Aşağıda sol sütunda verilen seçenekleri, sağ sütunda verilen cümlelerle eşleştiriniz.(10p)
(…) Hasta ziyaretine gidince                      A. Allah razı olsun.
(…) Evden çıkarken                                   B. Allah şifalar versin.
(…) Birinden bir iyilik görünce                    C. Allah kazadan korusun.
(…) Sınava girene                                    D. Allah’a ısmarladık.
(…) Yolculuğa çıkana                                E. Allah yardımcın olsun.

3.      Kelime-i Tevhiti ve anlamını yazınız.(14 p)
Kelime-i Tevhit :………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Anlamı:……………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………...


4.      Güzel ahlaka örnek olabilecek davranışlardan üç tanesini aşağıya yazınız.(12 p)
·         …………………………………………………………………………………………...
·         …………………………………………………………………………………………...
·         …………………………………………………………………………………………...

5.      Aşağıda “Sübhaneke Duası” verilmiştir. Eksik bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(9 p)
“Sübhânekellâhümme ve ……………………. Ve tebârakesmük. Ve ……………………. ceddük. Ve lâ ……………………….. gayrük.”

6.      “Bismillâhirrahmânirrahim” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?(5 p)
A.    Allah’ın selamı üzerinde olsun.
B.     Allah yardımcın olsun.
C.    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.
D.    Allah birdir.

7.      “Eşhedü enlâ …….. illallah ve eşhedü …….. Muhammeden abduhû ve ……..”(5 p)
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak Kelime–i Şehadet’i doğru yazmış oluruz?
A.    ilâhi – resûlüh – enne
B.     enne – ilâhe – rasûlüh
C.    ilâhe – ve – enne
D.    ilâhe – enne – rasûluh

8.      Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir?(5 p)
A.    Din, güzel ahlaklı olmamızı sağlar.
B.     İkisi arasında bir ilişki yoktur.
C.    Din, insanı güzel ahlaktan uzaklaştırır.
D.    Güzel ahlaklı kişiler dinden uzaklaşır.

9.      Aşağıdakilerden hangisi bize sevap kazandırmaz?(5 p)
A.    Yaşlılara yardım etmek
B.     Çevreyi kirletmek
C.    İbadet etmek
D.    Yoksullara yardım etmek


10.  Besmeleyi söyleyerek;
-          Allah’a olan inancımızı ifade ederiz.
-          Allah’tan yardım isteriz.
-          O’nun her an bizimle olduğunu dile getiririz.
-          İnsanlardan yardım bekleriz.
      Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi    doğrudur?(5 p)
A.    1                         C. 3
B.     2                         D. 4

11.  Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlardandır?(5 p)
A.    Kavga etmek
B.     Hayvanları korumak
C.    İnsanlarla alay etmek
D.    Yalan söylemek

12.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?(5 p)
A.    Din, Allah tarafından gönderilmiştir.
B.     Din, insanların mutlu olmaları için gelmiştir.
C.    Din, insanları iyiye, doğruya ve güzele davet etmiştir.
D.    Din, selamlaşmayı önemsemez.

“ Müminlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en iyi olandır.” Hz. Muhammed(s.a.v.)
Yorum Gönder

 
Top