0

1- Aşağıda verilen işlemlerin cevabını sayıyla yazınız. (10 P)

two + three =  ……….                   five + four  =  ………….                seven - one = ………                   

ten – eight = ………….                   three + six  = …………. 

2- İngilizceleri verilmiş olan sayıları rakamlarla yazınız. (2x10=20 puan)

A) Eleven          .............................         F) Forty-six         ......................

B) Fifteen         ..............................        G) Fifty-nine        ......................

C) Seventeen    .............................         H) Sixty-two      ......................

D) Twenty         ..............................       I) Seventy-eight  .......................

E) Thirty-five   …......................... …         J) One hundred   ...................... 

3- Aşağıdaki kişi zamirlerinin anlamlarını karşılarına yazınız. (2x7=14 puan)

I = …………    he =……………..         she = ……….……       it = ………………


They = …………………           we = …………….            You = …………………… 

4-  What  is  your  name ?    sorusunun cevabını İngilizce cümle olarak cevaplayınız. (10 P)
 ………………………………………………………………………………………………………… 

5- How  are  you ?  diye soran kişiye, İngilizce ne cevap verilir? (10 P)

………………………………………………………………………………………………………… 

6- Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.       (12 Puan )

Good morning    : ...................................                      
Good afternoon : ……………………
Good evening     : ………………….…..                   
Good night       : ……………………

7- Aşağıda günlük hayatta kullanılan kalıplaşmış cümleler  verilmiştir.Bu cümlelerin anlamlarını karşılarına yazınız.( 5x4=20 puan) 

-       Nice to meet you = …………………………………………………………. 
-       Good bye = ……………………………………….. 
-       What time is it ? = …………………………………………………………………… 
-       See you = …………………………………………    
                                                        
8- Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.. ( 16  Puan )

 answer:……………………          look:…………………      start :……………… 


 stop : …………………                 spell :…………….……..          wait : ………………….    ask : ………………….                  Win : ……………..
Yorum Gönder

 
Top