0

4. Sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları 2015-2016, 4. Sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HACI ARİF BEY İLKOKULU İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 4/G SINIFI 1. DÖNEM 1.YAZILSI

1.İnsanı insan yapan değerler nelerdir?  (15 Puan) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...............

2.İnsanların temel haklarından üç tanesini yazınız. (15Puan)
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Çocuk haklarından beş tanesini yazınız. (20 Puan)
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  5.………………………………………………………………………………………………………………………………………………                              
 4.İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? (7x5=35 Puan)
 A. Su İhtiyacı                     B. Yaşlanmak         
   C. Dinlenmek                    D. Akıl ve vicdan sahibi olmak

5.İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
A.    Soluk alıp verme                           B. Soğuk havada titremek
C.   Sıcakta terleme                            D.  Doğru ile yanlışı ayırt eder

6.İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayanbir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?
A. İnsanların yararına çalışır                           B. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.               C. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.             D. Çıkarı için yalan söyler

7. Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?
       A.   nefret-zararlı  B. çirkin-yanlış-  C. zulüm-düşmanlık    D. adalet-kardeşlik

8.Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur?
        A. sevgi-faydalı-       B. güzel-doğru       C.  nefret-zararlı        D . değerli-adalet

9. İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile  iyi- kötü ayrımını yaparak :  SEVGİYE: Ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  A. İyi işler       B. Güzel   davranışlar        C.   Faydalı işler      D. Kötü  işler

10.Kötüden kaynaklanan(çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan) NEFRETEgiden ,insani değer olmayanlar hangi seçenektedir? 
  A. Sevgi- Saygı    B. Nefret-Ayrımcılık    C. özgürlük-Barış    D. Yardımlaşma-Hoş görü

11.”İnsan akıl ve vicdan sahibi olan bir canlı varlık olduğu için yaptığı hareketlerden, eylemlerden sorumludur. Çünkü aklı vardır, akıl sayesinde iyi-kötü ayrımı yapabilme yetisi(kabiliyeti) vardır.
Örneğin: bebekler, aklı sahibi olmayan(deliler)ve hayvanlar akılları olmadığı için yaptıkları iyi-kötü şeylerden  dolayı sorumlu değillerdir.
Buna göre aşağıda belirtilen durumların hangisinde sorumluluk vardır?                                    Nedeniyle belirtiniz:    (15 Puan)


Yapılan eylem, hareket
Sorumluluk vardır
Sorumluluk yoktur
Nedeni
Kedinin kasaptaki ciğeri yemesi


x
Çünkü: kedinin aklı ve vicdanı yoktur.
Zengin bir adamın fakirlere yardım etmemesi


………………………………
Bebeğin televizyonu kırması………………………………
Deli bir insanın gece komşuları rahatsız etmesi


………………………………
Susuz kalmış hayvanlara su vermek


………………………………
Yorum Gönder

 
Top