0

İNSAN HAKLARI,YURTTAŞLIK ve DEMOKRASI DERSİ
1-İnsan nedir?
YANIT:İnsan düşünme özelliği olan ,iletişim kurabilen,aklını kullanabilen sosyal bir varlıktır.

2-İnsana ait özellikler nelerdir?Kısaca bu özellikleri açıklayınız.
*Düşünme:Düşünme sayesinde soru sorar,karar verir,merak eder.
*Konuşabilme:Sosyal bir varlık olduğu için insanlarla iletişim kurmak zorundadır.
*Aklını kullanma:Aklını kullanarak alet yapar,kullanır.
*Eğitilebilme-eğitme:Bu sayede bilgi ve beceriler elde eder.
*Toplumsal olma:Yaşamak için diğer insanlara ihtiyaç duyar.Onlarla bir araya gelir.Kurallar koyar ve kurallara uyar.
*Duygusal olma:Güler,ağlar,eğlenir,espri yapar,kızar.Bazen bunları ifade edebilmek için sanattan yararlanır.Resim yapar,şarkı söyler,heykel yapar,oyunlar oynar.

3-İnsanı insan yapan değerler nelerdir?
YANIT:Özgürlük,eşitlik,barış,dürüstlük,kardeşlik,adalet,sevgi,saygı,hoşgörü,dostluk,dayanışma,yardımlaşma gibi değerler; insana özgü ,ortak evrensel değerlerdir.İnsan ayrıca kültürel mirasına sahip çıkar ve onu gelecek nesillere aktarır.

4-İnsanlık nedir?Örnek veriniz.
YANIT:Bütün insanları içine alan bir kavramdır.Kendi çıkarlarını gözetmeden başkalarını düşünme,gözetme,insanları sevme durumudur.Bütün insanların insanca bir yaşam sürdürmesi için ulaşılmak istenen amaçtır.
Örnek:Zor durumda olan hiç tanımadığımız birine yardım eden kişi,kendi çıkarları için değil de insanlığın gereği olarak yapıyorsa o zaman insana yaraşır biçimde davranmış olur.

5-İdeal insan nasıl olmalıdır?
*Fikirlere saygı duyar  *Ben merkezli yaşamaz  *Barışçıl     *Empati yapabilen    *Affedebilen  *Evrensel düşünen *Ön yargıları olmayan    *Doğayı seven   *Okumayı seven insandır.

6-Hak nedir?
YANIT:Kişinin herhangi bir şey üzerinde,tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir.Hak sayesinde her şeyi yapmakta,söylemekte,almakta,düşünmekte,ifade etmekte özgür olmuş oluruz.
 Örneğin;kantinden tost almak için sıra bekliyorsunuz.Sizden sonra gelen biri,sizin önünüze geçmeye çalışıyor.Bu durumda hakkınız çiğnenmiş olur.Sıraya girmiş olmak size sıranız geldiğinde tost alma hakkını verir.

7-Temel haklarımız nelerdir?
YANIT: Temel haklarımız vazgeçilmez,devredilmez ve dokunulmazdır.
*Yaşama hakkı:İnsanın en temel hakkıdır.Hiç kimsenin yaşamına dokunulmaz.Herkes diğerinin yaşam hakkına saygı göstermek zorundadır.
*Kişi dokunulmazlığı hakkı:Kimseye işkence yapılamaz,kimsenin yaşamına son verilemez,kimseye saldırı yapılamaz.
*Sağlık hakkı:İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için önlemlerin alınması,sağlık koşullarının yerine getirilmesidir.
*Eğitim hakkı:Yeterli sayıda okulların olması,öğretmenlerin yetiştirilmesi,maddi imkanı olmayan öğrencilere destek olunması,özel eğitime ihtiyacı olanlara yönelik okulların açılmasıdır.İlköğretim kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
*Dilekçe hakkı:Hakkınızın alındığı durumlarda ilgili birime dilekçeyle başvurup hakkınızı aramaktır.
*Seçme ve seçilme hakkı:Seçme;yönetimdeki yöneticileri oy kullanarak belirlemesi.Seçilme;Toplumu yönetmeyi isteyen kişilerin,halk tarafından beğenilerek belli bir süre görevlendirilmesidir.Demokratik yönetimlerin temel ilkesidir.
* Konut dokunulmazlığı hakkı:Konut bireyin içinde oturduğu,özgürce davrandığı,ailesiyle birlikte olduğu yerdir.İnsanlar evlerinde yaşama hakkına sahiptir bu nedenle hiç kimsenin konutuna dokunulmaz.
*Özel yaşamın gizliliği hakkı:Bizim için özel olan anlar,bilgiler,olaylar güvence altına alınmıştır.Bilgimiz ve iznimiz olmadan telefonlarımız dinlenemez,mektupları açılmaz okunmaz.
BU HAKLARIMIZ DEVLET TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR!
DEVLETİN HAKLARI İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME SORUMLULUĞU VARDIR.

8-Kendi yaşamınızdan haklarınız nelerdir,örneklendiriniz?
YANIT:
*Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilme hakkımız vardır.Sağlıkla ilgili bir problemimiz olduğunda evde ailemiz,okulda öğretmenlerimiz bizimle ilgilenmelidir.
*Yeterli beslenme,barınma,dinlenme hakkımız vardır.Ailemiz bize bakmakla yükümlüdür.Evimizde beslenir,barınır ve dinleniriz.
*Sevgi,anlayış görme ve korunma hakkımız vardır.Ailemiz bizi her türlü kötülükten korumak zorundadır.Onlar tarafından sevgi ve anlayış görürüz.Düşüncelerimizi rahatça söyleyebiliriz.
*Ücretsiz eğitim:Okullarda ücretsiz okuma hakkımız vardır.Her aile çocuğunun ilköğretimini tamamlatmak zorundadır.
*Oyun hakkı ve yeteneklerinin geliştirilmesi hakkımız vardır.Evde ve okulda oyun oynarız.

*Hoşgörü,barış ve kardeşlik ruhu içinde ailemiz ve öğretmenlerimiz tarafından yetiştirilme hakkımız vardır.
Yorum Gönder

 
Top