0

        2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Balıkesir BurhanErdayı İlkokulu
              1. Dönem Sosyal Bilgiler Dersi 4/A Sınıfı 1. Yazılısı

A-) Aşağıdaki soruları, doğru ya da yanlış olarak yuvarlak içine alınız. (5x6)

1- Sarı saçlı, mavi gözlü olmam kişilik özelliğimdir.
2- Olaylar ya da durumlar karşısındaki ruhsal tepkilerimiz duygularımızdır.
3- İnsanlar değer verdiği bir şeyi kaybettiklerinde sevinirler.
4- Başkalrının duygularını anlamak için zaman zaman empati yapmalıdırlar.
5- Hoşgörü deyince aklımıza ilk glen isimlerden biri Mevlana’dır.

B-) Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5x6)

1- ............................, duygularımıza örnek olarak verilebilir.
2- Duygularımız, düşüncelerimizi ................... ya da .................... olarak etkileyebilir.
3- İnsanları diğer insanlardan ayıran özelliklere ................. ........................ diyoruz.
4- Olayların zaman sırasına göre dizilmesine .......................... denir.
5- ............... ..............., bir kimsenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir.

C-) Aşağıdaki soruları doğru okuyarak uygun cevabı işaretleyiniz. (5x6)

1- “Uzun dalgalı saçlarım var. Tenim de beyazdır.” diyen Sema hangi özelliklerinden bahsetmiştir?
a- duygusal   b- zihinsel    c- fiziksel    d- kişisel

2- Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki hangi bilgiye yer verilmez?
a- kan grubumuz   b- dilimiz    c- dinimiz   d- Nüfusa kayıtlı olduğumuz il,ilçe

3- Araç sürme iznine sahip olunduğunu gösteren belge aşağıdakileden hangisidir?
a- aile cüzdanı   b- araba belgesi   c-) kimlik belgesi    d-) ehliyet

4- Aşağıdakilerden hangisi kişisel özelliğimiz değildir?
a- duruş şekli    b- meraklı olmak    c- sakin olmak    d- utangaç olmak

5- Aşağıdaki hangi cümle duygu ifade etmemektedir?
a- Yağmurda sırılsıklam oldu.        b- Annesini görünce etkilenmişti.
c- Sevincini ifade edemiyordu bile.  d- Böylesini ilk defa görüyorum.

D-) “Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü.” sözünü kısaca açıklayınız. (10)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................ 
Yorum Gönder

 
Top