0

Merhaba arkadaşlar. Aranızda 4. sınıf sosyal bilgiler dersiikinci sınavını olmayan var mı? Eğer varsa sizler için, çalışarak öğrenin ve başarılı olun diye, notlarınızı daha da yükseltin diye 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularını paylaşıyorum. Soruların örnek olduğunu, sadece ön çalışma için olduğunu unutmayın. İyi çalışmalar.
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D),yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz.(20 puan)
1.(   )Nüfus cüzdanı bilgilerinden kişinin yeteneklerini öğrenebiliriz.
2.(   )Anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa çekirdek aile denir.
3.(   )Kurtuluş Savaşına katılanlara İstiklal Madalyası verilir.
4.(   )Cirit ata sporlarımızdandır.
5.(    )Atatürk Milli Mücadele’nin liderliğini yapmıştır.
6.(    )Kültürel özellikler zaman içinde değişime uğrar.
7.(    )Sivas Kongresi’nin amacı vatanın bağımsızlığını sağlamak için gerekli  kararları almaktır.
8.(    )Milli Mücadele döneminde Güney  Cephesi’nde Fransızlarla savaşılmıştır.
9.(    )Milli Mücadele dönemi’ nde Sakarya Savaşı kaybedilmiştir.
10.(    )Milli Mücadele dönemi Lozan Barış Antlaşması ile sona ermiştir.

B) Aşağıdaki  ifadeleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(20 puan)
1.Mustafa Kemal ATATÜRK ün okuduğu ilkokul …………………………………………ilkokuludur.
2.Ailemizin geçmişiyle ilgili bilgi edinmek için………………………………………..çalışması yapabiliriz.
3.Yurdumuzun nasıl kurtulacağı ilk defa ……………………………….Genelgesi’nde ortaya konmuştur.
4.Bir milletin tarihi içinde ürettiği, nesilden nesile aktardığı ortak değerlere  …………………….denir.
5.Atatürk ……………………………………………kurucusu ve ülkemizin ilk cumhurbaşkanıdır.
6.Mustafa Kemal ilk askeri başarısını ……………………………………Savaşı’nda kazanmıştır.
7.Atatürk ………………………………………tarihinde Samsun’a çıkarakKurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.
8.1.Dünya Savaşı sonunda …………………………………………………………..…Antlaşması imzalanmıştır.
9.TBMM ………………………………………………………….tarihinde açılmıştır.
10. ………………………………………..milli kültürümüz içinde yer alır.

C) Verilen kavram haritasını tamamlayınız.   ( 7 puan)

D ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  (45 puan)

1.Ailesinin soy ağacını yapan Can ‘ın, babasının kız kardeşi onun hangi akrabasıdır?
a)   Halası                           b)  Ablası                          c)  Yengesi                         d)  Teyzesi

2.Hangi savaş sonrası Mustafa Kemal ‘e Gazi ünvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir?
a) 1.İnönü Savaşı       b) 2.İnönü Savaşı        c)  Sakarya Meydan Muharebesi       d)  Büyük Taarruz

3.Ayşe ‘’Sadece doğu illerimizdeki temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu kongrede tüm ulusu ilgilendiren kararlar alınmıştır.’’         Ayşe’nin açıkladığı kongre hangisidir?
a)    Sivas                     b)  Erzurum                   c)  Amasya                d)  İstanbul

4. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaybedilmesiyle yurdumuzda işgaller başlamıştır?
a)  1. İnönü Savaşı           b)  1.Dünya Savaşı          c)  Çanakkale Savaşı    d)  2. Dünya Savaşı

5. ‘’Vatan bir bütündür , bölünemez’’ kararı  aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
a)  Sivas Kongresi         b) Mondros Ateşkesi       c)  Amasya Genelgesi     d)  Erzurum Kongresi

6.Kurtuluş Savaşı’mızı her yönü ile tamamlayan yeni Türk devletinin siyasi bir zaferi olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lozan Barış Antlaşması     b) Sevr Antlaşması     c) Gümrü Antlaşması    d)  Ankara Antlaşması 

7. Atatürk ‘’Kurtuluş Savaşı ‘nı başlattım. TBMM ‘ni açtım. Cumhuriyeti  ilan ettim.’’
Mustafa Kemal ATATÜRK yukarıda verilenleri yaparken en çok aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir?
a)    Askeri gücümüze      b)  İttifak Devletlerine       c)  Milletimize       d)  Kendisine

8.Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük gücü aşağıdakilerden  hangisi olmuştur?
a)Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması         b)  Denizaltılarının gelişmiş olması
c) Türk milletinin birlik ve beraberliği               d)  Daha geniş topraklara sahip olması

9.Aşağıdakilerden hangisi geçmişten bugüne korunan kültürel değerlerimizden biri değildir?
a) Büyüklere saygı  b) Küçüklere sevgi  c) Yardımlaşma  d) Yılbaşı kutlamaları

E ) Boşlukları tamamlayınız.                               
BAYRAMLARIMIZ
1-    …………………………………………                     2-  ……………………………………………
A)                                                                                                                                                                  A)
B)                                                                                                                                                                    B)
C)                                                                                                               
D)                          
Yorum Gönder

 
Top