0

MİLLİ MÜCADELE KRONOLOJİSİ

19 Mayıs 1919  M. Kemal, Samsun’a çıktı.

22 Haziran 1919Amasya Genelgesi imzalandı.

23 Temmuz 1919Erzurum Kongresi toplandı.

4 Eylül 1919Sivas Kongresi toplandı.

27 Aralık 1919 M. Kemal Ankara’ya geldi.

23 Nisan 1920TBMM açıldı.

10 Ağustos 1920Sevr Anlaşması imzalandı.

9 Ocak 1920Birinci Dünya Savaşı yapıldı.

30 Mart 1921İkinci İnönü Savaşı yapıldı.

22 Ağustos 1921Sakarya Meydan Muhare-

    besi yapıldı.

30 Ağustos 1922Başkomutanlık Meydan

   Muharebesi yapıldı.

1 Kasım 1922Saltanat kaldırıldı.

24 Temmuz 1923Lozan Antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1923Cumhuriyet ilan edildi.

29 Ekim 1923Mustafa Kemal ilk  cumhur-


     başkanı seçildi.

Trablusgarp    Savaşı
1911


Çanakkale Savaşı
18 Mart 1915
Mondros Ateşkes Antlaşması
30 Ekim 1918

Atatürk’ün Samsun’a çıkması
19 Mayıs 1919
Amasya Genelgesi
22 Haziran 1919

Erzurum Kongresi 23 Temmuz
7 Ağustos 1919
Sivas Kongresi
4-11 Eylül 1919

TBMM’nin açılması  23 Nisan 1920

1.İnönü Savaşı
6-10 Ocak 1921

2. İnönü Savaşı
26 Mart
1 Nisan 1921

Sakarya Meydan M.
23 Ağustos
13 Eylül 1921

Büyük Taarruz
30 Ağustos 1922

Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922

Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923

Ankara’nın
başkent olması
13 Ekim 1923

Cumhuriyet’in ilanı  29 Ekim 1923Mustafa Kemal’in Kazandığı Rütbe ve Unvanlar
Trablusgarp Savaşı
Binbaşı
Balkan Savaşları
Yarbay
Çanakkale Savaşları
Albay
Sakarya Meydan Muharebesi
Mareşal Gazi
 1. Sözlü tarih çalışması yapılırken, izlenecek
      yolu maddeler halinde yazınız.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 2. Mimari kültürümüzü yansıtan eserlere örnekler veriniz.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 3. Halk oyunlarımıza üç örnek veriniz.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 4. Ata sporlarımıza üç örnek veriniz.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 5. Şenlik ve festivallerimize üç örnek veriniz.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

 6. Atatürk’ün Eğitim gördüğü okulları sırasıyla yazınız.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………


7. Milli bayramlarımızı sırasıyla yazınız.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

8. Dini bayramlarımızı ve önemini yazınız.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

9.  Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı öncesinde
      değişik İllerde toplantılar yapmasının
      temel amacı nedir? Bu toplantıların en
      önemli sonucu ne olmuştur?

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

10. TBMM’nin açılmasının önemini açıklayınız.

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

11. Kurtuluş Savaşı’nda hangi cephede
      kimlerle savaşılmıştır?

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

12. Kurtuluş Savaşı’nın sonunda imzalanan
       antlaşması hangisidir?

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

Yorum Gönder

 
Top