0


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Zamanın Ölçülmesi ve Takvim Online Testi Çöz
1- Aşağıdakilerden hangileri teknolojik gelişmenin yaşamımızda sağladığı yararlardandır?
         I-   Ulaşımın kolay olması
          II-  Hastalıkları tedavi edilmesi
           III- Birbirinden uzak insanların haberleşmelerinin sağlanması
A) I ve II                   
B) I,II ve III           
C) I ve III               
D) II ve III

2. Miladi takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.     
B) Bir yıl 365 gün 6 saattir.
C) Başlangıç olarak Hz İsa’nın doğumu kabul edilmiştir.      
D) Yılbaşı 15 Mart’tır.

3. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç alan takvim hangisidir?
A) Miladi Takvim      
B) Rumi Takvim  
C) Hicri Takvim         
D) 12 Hayvanlı Takvim

4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden birideğildir?
A) Üretimi hızlandırır  
B) Yaşamı kolaylaştırır
C) Çevreyi kirletir        
D) Zamandan tasarruf sağlar

5. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıka bilecek sorunlardan değildir? 
A) Ses kirliliği                 
B) Çevre kirliliği         
C) Depremler                     
D) Işık kirliliği

6.    Miladi takvimde 1 yıl aşağıdakilerden han­gisine göre belirlenir?
A.  Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş süre­sine
B.  Ay'ın Dünya etrafındaki bir dolanım sure­sine
C. Ay'ın kendi etrafındaki bir dönüş süresine
D.  Dünya'nın Güneş etrafındaki bir dolanım süresine

7-Tarihte ilk takvimi kim kullanmıştır?
A) Türkler                
B) Mısırlılar         
C) Sümerler            
D) Çinliler

8 ) Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi haberleşme ihtiyacımızı karşılar?
A ) telefon                     
B ) araba                       
C ) ampul            
D ) uçak

9 ) Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz.Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir.Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?
A ) Çöpe atalıyız.
B ) Toprağa gömmeliyiz.
C ) Ateşe atıp yok etmeliyiz.
D ) Özelliğine göre atık kutulara atmalıyız.

10) Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur?
A) mektup – telefon – faks – elektronik posta
B) elektronik posta – mektup – telefon – faks
C) telefon – faks - elektronik posta – mektup    
D) telefon – faks – mektup – elektronik posta

11 ) Aşağıdakilerden hangisi  evde  kullanılan teknolojik ürünlerden  biri değildir? A ) fotokopi makinası     
B ) ütü  
C )elektrikli süpürge     
D ) bilgisayar

12 ) Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir?
A) para         
B) kullanma kılavuzu      
C) satış fişi ve garanti belgesi  
D) ürünün ambalajı

13)''Anket , bir konu hakkında  insanların görüş ve düşüncelerinin ortaya çıkarmak için yapılan
araştırmaya denilir''.Anket birçok yerde uygulanabilir.Aşağıdakilerden hangisi anketin uygulanacağı yerlerden biri DEĞİLDİR?
A ) Postayla     
B ) Mektupla       
C )Sokakta     
D )Yemek yerken
14)Tarih boyunca birçok saat kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu kullanılan saatlerde birisi DEĞLDİR?
A ) Güneş saati     
B ) Su saati      
C ) Kum saati     
D ) Taş saati

15)       Eski çağlarda yaşamış insan ve insan topluluklarının sanat,kültür,bilim yaşantı alanındaki eserlerinin günümüzde insanlara göstermek ve sergilemek için yapılan yerler ....................denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere gelecek sözcük hangisidir?
A ) Müze    
B ) Saat      
C ) Takvim    
D ) Teknoloji

16)Türklerin tarihte kullandıkları ilk takvimin  adı nedir?
A) Miladi Takvim      
B) Rumi Takvim  
C) Hicri Takvim         
D) 12 Hayvanlı Takvim

17)Gelir ve giderleri dengelemek için ne yapılmalıdır?
A ) Plan    
B ) Bütçe      
C ) Tasarı    
D ) Amaç

18) Temel ihtiyaçlarla ilgili olarak:
I.Karşılanması zorunludur  
II.tüm insanlarda aynıdır   
III.İstekler daha önemlidir
Yukarıdakilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?
A )I.ve II.     
B ) I.ve III.           
C )  II.ve III.         
D ) I.II.ve II.     

19)Ayşe , temel ihtiyaçlarını almak için ,annesiyle bakkala gitti .Raflara bakarken şunlar gözüne çarptı.
Ekmek, çikilota, şeker, top ,su,gazoz, balon, sakız, pil....
Ayşe ve annesi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hangi ürünleri almalıdır?
A ) çikilota, şeker     
B ) gazoz,balon      
C )   sakız,pil  
D ) ekmek,su

20)Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi ,bilgi toplamak  için kullanılır?
A )Faks     
B )yazıcı   
C ) Bilgisayar   
D )tarayıcı                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top