0

Trafik güvenliği öğrencilerimiz için mutlaka bilinmesi gereken konular içeriyor. Günümüzde trafik kazalarına teröre verdiğimizden fazla kurban veriyoruz. Bunu önlemenin en kolay yolu da öğrencilerimizi trafik konusunda biliçlendirmekle olur. 4. Sınıf Trafik Güvenliği 1. Dönem 1. Yazılı Sorularını sizinle bu sebepten paylaştık. İyi çalışmalar.

A-) Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz. (2x10=20 PUAN)

Üst geçit
Alt geçit
Çocuk parkı
trafik
emniyet kemeri
kurallarına
Güvenli yolları
Güvenli olmayan
Trafik polisi
kask

1.       Okula giderken ve gelirken kısa yol değil ……………………………………………  tercih edilmelidir.
2.      Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………………………..takarız.
3.      Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişi …………………  ………………..’dir.
4.      Trafik akışını kesmemek için taşıt(araç) yolunun üstünden geçirilen köprü biçimindeki yaya yoluna …………  ………………. denir.
5.      Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yaya yoluna ………........………...denir.
6.      Oyun oynamak için ………………………………………….gibi güvenli yerleri seçeriz.
7.      Trafik ……………………………..uymalıyız.
8.      Kaldırımı olmayan, üzerinde yol çalışması yapılan yollar,  …………………………….. yollardır.
9.      Bisiklet,kaykay,patent vb. kullanırken dirseklik,dizlik ve…………………..kullanmalıyız.
10. İnsanların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hareketlerine ………………………… denir
B-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyunuz. (1x10=10 P)

1-   (…..) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.
2-  (…..)  Oyun oynamak için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğimiz  sokak ve caddelerdir.
3-  (…..)  Karşıya geçmek için varsa alt ve üst geçitleri tercih etmeliyiz.
4 -(…..) Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz.
5-  (…..) Okul taşıtlarında arkada oturanların emniyet kemeri takmaları zorunlu değildir
6-  (.….) Trafikte önemli olan, trafiğin akışının sağlanmasıdır.
7-  (.….) Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur.
8-  (…..) Yaya geçidi,ışıklı işaret cihazı  ,alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir.
9-  (…..) Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir.
10-(…..) Taşıtlarda 0-9 yaş arası çocukların çocuk güvenlik koltuğu kullanmaları zorunludur.

C- ) Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz. (5x2=10 Puan)

1-Trafik İşaretleri         (       )  Trafiği düzenlemekle görevli kişi
2-Yaya Geçidi      (       )  Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz.
3-Alt Geçit          (       )   Trafiği düzenlemek için kullanılan araçlar.
4-Trafik Işıkları   (       )  Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler
5-Trafik Polisi     (       )  Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol

AŞAĞIDAKİ SORULAR ÇOKTAN SEÇMELİDR.DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.(15x4=60 PUAN )
1-Sıla’nın yaptığı hangi davranış yanlıştır?
A)  Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor. 
B)  Yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
C)  Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.      
D)  Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

2- Oyun oynamak için güvenli olmayan yerler, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Bahçe – çocuk parkı           B)  spor alanı – bahçe
C) Okul bahçesi – spor alanı  D)  cadde – sokak
        
3- Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı
aramalıyız?
A) 112      B) 155          C)110           D) 178

4-Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir?
A) Gözlük      B)Dizlik      C) Kask      D)Dirseklik

5-Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?

A) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek.
B) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak.
C) Alt ve üst geçitlerin  bulunduğu yerlerde, bu yolları kullanmak.
D) Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak.

6- Işıklı işaret cihazlarındaki yeşil ışık ne anlama gelir?
A)Dur    B) Geç           C) Bekle          D) Dikkat

7- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?
A) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.   
B) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
C) Üst veya altgeçitlerden geçmek                                   
D) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek

8- Yayaların ve taşıtların kavşaklardan geçişini düzenleyen ışık sistemine ne denir?

A)   ışıklı işaret cihazı B)   sokak lambası     
C)  trafik işaretleri      D)   sinyal ışığı

9-Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?
A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.

10- Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?
 A) Trafik polisinin      B) Alt ve üst geçitlerin
C) Okul geçidinin        D) İş makinesinin

11- Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?
A) Grup halinde kol kola yürümek.                                         
B) Kaldırım kalabalıksa yolun kenarından yürümek.                   
C) Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek.   
D) Arkadaşları ile itişerek yürümek

 12-Aşağıdakilerden hangisi, emniyet kemeri takmamızın nedenlerinden değildir?
A)Taşıt aniden fren yaptığında ,öne fırlamamızı önlemek
B)Kazalarda yaralanma ve ölüm oranlarını azaltmak
C)Araç içinde kişilerin ölüm oranlarını azaltmak
D)Trafikte diğer  araçlara çarpmamızı önlemek

13- Bisiklet ve bisiklet kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi tehlikeli ve yanlıştır?
A) Bisikletin lastiklerinin havası normal olmalı       
B) Bisikletin frenleri sağlam olmalı.
C) Bisikletimizi kullanırken tek elimizi bırakabiliriz.
D) Bisiklete binmek için uygun yol ve alanlar seçilmeli.

14-Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir?
A) Yaya kaldırımı       B) Üst geçit    
C) Yaya geçidi             D) Kavşak

15-Sadece yayaların kullanımına ayrılmış, yürümek için kullanılan alana ne ad verilir?
A) Üst geçit            B) Alt geçit  
C) Yaya geçidi      D)Yaya kaldırımı    
                                                                      
          Sınav bitti.Lütfen tekrar kontrol edin.
SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİM!                               LÜTFEN SORULARI ÇOK DİKKATLİ OKUYUN.       HEPİNİZE KOCAMAN BAŞARILAR DİLİYORUM.
Yorum Gönder

 
Top