0

Merhaba arkadaşlar. Aranızda 4. sınıf Türkçe dersi ikinci sınavını olmayan var mı? Eğer varsa sizler için, çalışarak öğrenin ve başarılı olun diye, notlarınızı daha da yükseltin diye 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularını paylaşıyorum. Soruların örnek olduğunu, sadece ön çalışma için olduğunu unutmayın. İyi çalışmalar.
Türkçe Dersi, 1. Yarıyıl, 2. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları
Kral Edward, İstanbul’a geldiği zaman, yatından inip bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaştı.  Atatürk de rıhtımda onu bekliyordu. Deniz, dalgalıydı… Kralın bindiği motor inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli, yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı rıhtıma almak üzere elini uzatmış bulunuyordu. Bunu gören kral, bir mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk:
          --Vatanımın toprağı temizdir; o, elinizi kirletmez!.. diyerek elinden tutup rıhtıma çıkarıverdi.
A-AŞAĞIDAKİ SEKİZ SORUYU YUKARIDAKİ METNE GÖRE  YANITLAYINIZ.
1-Kral Edward, İstanbul’a niçin gelmiş olabilir? (5 Puan)
Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-Kral Edward’ın yaşadığı aksilik nedir? (5 Puan)
Cevap: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-Kral Edward’ın yaşadığı aksiliğin sebebi nedir? (5 Puan)
Cevap: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-Kral, neden tozlanan elini mendille silmek istedi? (5 Puan)
Cevap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-Metinde, üzerinde durulan asıl düşünce (ana düşünce) nedir? (5 Puan)
a)Vatanımızın güzelliği  b)Atatürk’ün vatan sevgisi          c)Kral Edward’ın ziyareti              d)Kralın yaşadığı aksilik

6- Atatürk’ün, “Vatanımın toprağı temizdir; o, elinizi kirletmez” sözü, onun hangi özelliğini göstermektedir? (5 Puan)
a)      Hoşgörülülüğünü            b)Millet sevgisini             c)Yurt sevgisini                 d)Barış severliliğini

7-Kral Edward, ülkesinden İstanbul’a hangi araçla gelmiştir? (5 Puan)
a)      Tren ile                b)Gemi ile                          c)Uçak ile                            d)Otomobil ile

8- Metnin başlığı, aşağıdakilerden hangisi olamaz? (5 Puan)
a)      İstanbul               b)Vatanımın Toprağı Temizdir?                 C)Kral Edward ve Atatürk            d)Kral Edward’ın Ziyareti

B-AŞAĞIDAKİ SORULARI, YÖNERGELERE UYGUN OLARAK YANITLAYINIZ.
1-“ Vatanımın toprağı temizdir; o, elinizi kirletmez” cümlesinde yer alan  aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 PUAN)
*Vatan=………………          *Toprak=……………           *Temiz=………………..       *Kir: ……………………..

2-Aşağıdaki kelimelerin yazımında yanlışlık vardır. Kelimelerin doğru yazılışlarını karşılarına yazınız. (4 PUAN)
Televizon…………..            marked: ……………….        Kitab: …………………….      Öretmen: ………………..   dezze: ……………….                          
Çiklet:……………  kıral: ………………                torpak: ………………..         İstambul:  …………………..                gök yüzü: ………………

3- “O, elinizi kirletmez.” cümlesindeki “el” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu cümledeki ile aynı anlamda kullanılmıştır? (4 PUAN)
a)      Aman eller duymasın!  b) Elin oğluna vermem kızımı    c) Elleri sobada yandı      d) El kadar çocuk, yazık vurma.

4- Aşağıda yer verilen zıt anlamlı kelimeleri, aynı cümle içinde kullanarak yazınız. (5 PUAN)
*Kirli-Temizà……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*İnmek-Binmekà……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*Tutmak-Bırakmakà………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi, aldığı ekle birlikte anlam değişikliğine uğramıştır? (5 PUAN)
a)      Kir-li                                      b)El-ini                                 c)Vatan-ım                         d)Motar-a

6- “Vatanımın …………….. temizdir” cümlesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanamaz? (5 PUAN)
a)      Havası          b)İnsanı                               c)Suyu                                 d)Kalbi

7-“Vatanımın toprağı temizdir; o, elinizi kirletmez.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söyleneMEz? (5 PUAN)
a)      Altı kelimeden oluşmaktadır.                         b) Devrik bir cümledir.            
c)    İki cümlenin birleşmesiyle oluşmuştur.      d) Cümlede yazım yanlışı yoktur.

8)Aşağıdaki ifadeleri sınıflandırınız. (Deyim-Atasözü-Atatürk) (5 PUAN)
*Sakla samanı, gelir zamanı                        (                )                                                                          
*Yurtta Sulh, cihanda sulh!                         (                )                                                                          
*Gözü korkmak                                                              (                )                                                                                                         
*Milletleri Kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.                 (                )                           
*İpin ucunu kaçırmak.                                  (                )                                                                                         
*Eli ayağına dolaşmak.                                  (                )                                                                                         
*Ağzı kulaklarına varmak                             (                )                                                                                         
*Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.           (                )                                                                          
*Yuvayı dişi kuş yapar.                                 (                )                                                                          
*Hepiniz milletvekili olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız.            (                )                           

9) “Kral Edward, İstanbul’a geldiği zaman, yatından inip bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaştı.” (5 PUAN)
                Yukardaki cümlede, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a)      Kim?                     b)Niçin                                 c)Ne zaman?                     D)Nasıl?

10) “Karısı ölünce evi de dağıldı, çocuklar da perişan oldu. Eee, ne demişler; ……………………………………………………….”
                Yukarıdaki cümle, aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile tamamlanabilir. (5 PUAN)
a)Yuvayı dişi kuş yapar.                                b)Et tırnaktan ayrılmaz.
c)Allah’tan ümit kesilmez.                          c)El, elden üstündür.

11) Aşağıdaki tümcelerden 3’ü atasözü, biri deyim içermektedir. Deyim içeren tümce hangisidir? İşaretleyiniz. (5 PUAN)
a) Ahmet, ayağını yorganına göre uzatır.                                             b) Bu iş Cemil için çocuk oyuncağıdır.
c)”Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” der, durmadan çalışırdı.        d)Kenan babası gibi zeki. Eeee; Aarmut dibine düşer.

12) Aşağıda yer alan paragrafta “virgüller” konulmamıştır. Virgülleri uygun yerlerine koyunuz. (dört tane olacak.)        (5 PUAN)

Köyde kış hazırlıkları bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü öğütüldü… Bunlardan deste deste yufkalar yapıldı. Derken kuruyemişlere sıra geldi. Aman ne kadar ceviz!
NİHAT DEMİRKOL 
Yorum Gönder

 
Top