0

BİLİŞİM SORULARI

1)Bilgisayarlarda bilgileri depolamak için hangi donanım birimi kullanılır? 
A) Ram   B) Ana kart        C) CD-rom     D) Sabit disk

2)Bilgisayarlarda işlenen bilgileri Ekrana aktaran birim hangisidir? 
A) Ekran kartı     B) T v kartı   C) Ana kart        D) Ram

3)Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Yazılım     B) Program    C)Kasa   D) Donanım

4) Karmaşık işlemleri çabucak ve hatasız yapan araçların bütününe verilen ad hangisidir? 
A) Girdi-Çıktı birimleri     B) Bilgisayar ağları    C) Haberleşme araçları  D) Bilgisayar

5)Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir?
A) Ekran kartı B) Klavye    C) CD Rom sürücüsü      D) Word

6) Bilgisayar ortamında hazırlanan belgeleri kâğıda aktaran cihaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Scanner (Tarayıcı)                  B)Printer (Yazıcı)
C)Monitör (Ekran)                 D)Hard disk(sabit disk)

7)Ekran üzerindeki komut düğmelerine tıklayıp aktif hale getirmek, seçmek ve taşımak gibi birçok işe yarayan aygıtın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazıcı(Printer)       B)Monitör          C)Fare(Mouse)      D)Klavye (Keyboard)

8)Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir belleklerden değildir?
A)Hard disk        B)Cd          C)Disket      D)Flash bellek

9) Bilgisayarı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini önce yapmalıyız?
A) Sistem(kasa) üzerindeki power (açma/kapama) düğmesine basarız
B) Sistem (kasa) üzerindeki reset düğmesine basarız
C) Sistem formatlanmalıdır
D) Ekran(monitör) ın açma kapama düğmesine basarız

10)Word nedir?
a) Hesap Programıdır             b) Tablo - Grafik Programıdır
c) Kelime İşlem Programıdır           d) İşletim Sistemidir

11)Metnin tamamını seçmek için hangi kısayol kullanılır?
a) Ctrl+S     b) Ctrl+V
c) Shift+A         d) Ctrl+A

12)Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
a) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
b) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
c) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
d) CTRL+F - CTRL+ H - F5

13)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Kaydet - (Ctrl + S)      b) Kes - (Ctrl + Z)
c) Yapıştır - (Ctrl + V)         d) Kopyala - (Ctrl + C)

14)Aşağıdakilerden hangisi Caps lock tuşunun görevidir?
a) Silme tuşu           b) Boşluk tuşu
c) Alt satıra inme tuşu d) Büyük-küçük harf yazma tuşu


15)Bilgisayar aşağıdaki şıklardan hangisi ile çalışır?
a) Benzin     b) Elektrik        c) Kömür      d) Su

16)Enter tuşunun görevi nedir?
a) Kelimeler arasında boşluk bırakır.     b) Yazılarımızı çekerek(yutarak) siler
c) Bir alt satıra geçer.                  d) Yazılarımızı iterek siler.

17) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır? 
a) Ctrl + Z        b) Ctrl + C        c) Ctrl + X        d) Ctrl + V

18)Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir? 
a) Ctrl + Z        b) Ctrl + C        c) Ctrl + X        d) Ctrl + V

19)Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır? 
a) Ctrl + Z             b) Ctrl + C        c) Ctrl + X             d) Ctrl + V

20)Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyım? 
A-) Direk olarak kasa üzerinde bulunan açma kapama düğmesine basılmalıdır.
B-) Başlat-Bilgisayarı Kapat-Kapat.
C-) Hiçbiri.
D-) Fişi Çekmeliyim.

21)Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Teknolojilerinin amaçlarından değildir?
a) Hayatımızı zorlaştırmak            b) Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak
c) Hızlı haberleşmeyi sağlamak        d) Hayatımızı kolaylaştırmak

22) Bilgisayara yüklenilen programlar ve kaydedilecek bilgiler aşağıdaki hangi donanım birimine kaydedilir? 
A) Disket                             B) Cd (compact disk)
C) Ram (random Access memory)             D) Harddisk (harddisc)

23) Bilgisayarın içerisinde sabit bulunan ve kapasitesi oldukça yüksek olan bellek ünitesinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Disket      B)Kaset       C)Hard disk        D)Compact disk

24)Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı oluşturan temel parçalardan biri değildir?
 
A) Monitör                  B) Tarayıcı(scanner)
C) Klavye(keyboard)          D) Fare(mouse) 
Yorum Gönder

 
Top