0

1-Aşağıdaki tabloda verilen Allah’ın sıfatları ile anlamlarını eşleştirerek kesişen bölümleri örnekteki gibi işaretleyiniz.
Kudret
Vahdaniyet
Kelam
Semi
Tekvin
Muhalefetün
Lil-havadis
Allah'ın bir olması

     x
Allah'ın her şeye gücünün yetmesi


Allah'ın yaratması


Allah'ın konuşması


Allah'ın işitmesi


Allah'ın yarattıklarına benzememesi
2.“ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”(Enbiya ;22)
Yukarıdaki âyet ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Allah bir ve tektir.   B) Allah’ın her şeye gücü yeter.     
C) Allah’ın her şeyi bilir. D) Allah bizimle beraberdir.
3’’Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. Bu içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir _______________vardır. “
 Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) İklimi                      B)Yaratıcısı                              C) Güzelliği                       D) Havası
4-“ Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. Bunlardan_________________anlaşılmaktadır. “
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal güzelliklerin insanı büyülediğini
B) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu
C) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu
D) Evrende her şeyin bir düzen içinde yaratıldığı

 5-  “Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür” (Hadid; 4)                                  
 “Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir” (En’am;59)                                                                                                                                                        Yukarıdaki ayetlerin anlamları bize Allah’ın hangi sıfatlarını bildirmektedir?
A) Her şey Allah’ın eseridir.                        
B) Allah sonsuz güç ve kudrete sahiptir.
C) Allah her şeyi görür ve bilir.                    
D) Allah çok affedicidir.
6-Allah insana, yarattığı diğer varlıklardan farklı olarak hangi özelliği vermiştir?
A) Akıl                            B) Dış görünüşü
C) Yiyip içmesi              D) Yürümesi

7-Bize Allah’ı tanıtan ,Allah’ın bir olduğunu haber veren sure hangisidir?
A)  Bakara  B)   İhlâs C)    Yâsin      D)    Kevser
8.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarından biri  değildir?                                                                                        
A) Hayat   B) Kıdem     C) Rahman    D) Basar

9-İhlâs Suresi’ni uygun kelimelerle tamamlayınız

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Kul ………………...ahad.Allahu ssamad …………….……velem …………… velem……………………..kufuvven…………….
                                                                                 
10--Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir?                                                                 
A) Gece gündüzün birbirini takip etmesi                                                B)Mevsimlerin oluşması
C)Yağmurun yağması da belli bir sistem içerisinde olmaktadır        D) Hepsi

11--“Her varlık ölümlüdür. Allah ise ölümlü değildir. Allah’ın bir sonu yoktur.”
Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?
A) Vucud        B) Kıdem     C) Beka    D)İlim
                                                       
12----Allah'ın yarattığı şeylerle ilgili olarak arının yaptığı gözleme göre nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?               
a) Her şeyi Allah yaratmıştır.
b) Allah varlıklara değişik özellikler vermiştir.
c) Allah'ın yarattığı şeyler mükemmeldir ve düzenlidir.
d) Arı da Allah'ın yarattığı bir canlıdır.                                    
                                                                                                                        
13-‘’Arkadaşımın oyuncağını çok beğenmiştim. Bende de olmasını istiyordum. Zaten onun çok oyuncağı vardı. Odada yalnızdım. O oyuncağı alsam kim anlardı ki? Ama almamaya karar verdim. Çünkü..............................................................
Yukarıdaki örnek olayda boş yere hangisi getirilse en uygun olur?
  A)babama desem bana alırdı.                                
  B)o oyuncağı pek de beğenmemiştim
  C)aslında yalnız olmadığımı, Allah’ın her şeyi görüp             duyabileceğini hatırladım.
  D)ayak sesleri duymaya başlamıştım

14-Aşağıdakilerden hangisi İhlas Suresinde, üzerinde durulan hususlardan birisi değildir?
a) Allah’ın bir olduğu
b) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
c) Kurban kesmenin gerekliliği
d) Hiçbir şeyin Allah’a denk olmadığı  

15-Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına ‘’D’’,yanlış olanların başına’’Y’’koyunuz.
(….)İnsanı diğer varlıklardan ayıran ‘aklıdır’                                                                
(…..)Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı evren daha düzenli olurdu                      
(….)Allah’ın her şeyi bilmesi, görmesi ve işitmesi davranışlarımızı etkilemez.
 (…) İnsanlar ve diğer bütün varlıklar akıllıdır ve Allah’a inanırlar.
(…)Allah, yaptıklarımızın bazılarını görür, bazılarını ise görmez
(…) Sadece Allah’a özgü olan sıfatlara  Zati Sıfatlar denir
(….)Allah’ın gücü sonsuzdur ve yaptığımız her şeyi görür.
 (…)Evrende ki düzen ve güzellik bize Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir.
(…..)Allah kelam (söz) sahibidir. KUR’AN-I KERİM  Allah’ın sözüdür.
 (…..)Bu evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur

        16-Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu
gösteren bir örnek değildir?
a)  Sonbaharda yaprakların dökülmesi   
     b)Gece ve gündüzün olması
c)  Teknolojinin gelişmesi                               
d   Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
         17-Aşağıda verilen boşlukları parantez içinde verilen sözcüklerden uygun olanlarla  tamamlayınız

 ( *Allah    *İnsan   *Akıl  *Tevekkül  *emek)

 *İnsanın çalışıp çabaladıktan sonra Allah’a güvenmesine…………….denir
  *Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimet……......dır
  *insanın bir amaca ulasmak için çaba          sarfetmesine………….denir
    *Yaratılanlar içinde en mükemmel varlık…………dır.
   *Var olan, tek olan ve eşi benzeri olmayan tek varlık…….……’tır.

“Allah’ın yaratma sıfatıdır. Yaratmak, bir varlığı yoktan meydana getirmektir. Bu sıfat sadece Allah’a özgüdür.”
18- Yukarıda anlatılan Allah’ın sıfatı hangisidir?

a)  Tekvin            b) İrade               c) Vücud        d) Beka 
Yorum Gönder

 
Top