0

 5. Sınıf imam Hatip Arapça 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları 2015-2016
1-Aşağıda isimleri Türkçe olarak verilen harflerin Arapçalarını üstlerine yazınız.   (10 puan)


KEF
YA
BE
CİM
NUN
VAV
SAD
GAF
AYIN
TI
2- Aşağıda verilen Arapça harflerin Başta-Ortada-Sonda yazılış şekillerini (Arapça) yazınız.(30 puan)
ف
غ
ط
ح
ث
ن
ض
س
ر
م
ق
د
ا
ل
و3-Kendinden sonraki harflere bitişmeyen harfleri (Arapçalarını)yazınız.(10 puan)


4- Aşağıda Arapça olarak verilen harflerin Türkçe okunuşlarını karşılarına yazınız.(10 puan)
ا
ت
غ
ظ
ك
س
ي
ر
د
ب


5- Aşağıdaki harekeleri yukarıdaki çizgilere Arapça olarak yerleştiriniz.(10 puan)
CEZM
ÖTRE
ESRE
ÜSTÜN
ŞEDDE
6- Aşağıdaki harfleri doğru şekilde birleştirip altlarındaki kutucuklara yazınız. (30p)
ص د ق
ى د
ش م س
ح م د
ذ ك ر

ف ر و ل ة
م م ح ا ة
ق ر ي ش
غ ي ر
ق ر ا

م ح م د
ب ا ط ل
ن ز ل
م د ر س
ك ت ا ب


CEVAP ANAHTARI

1-Aşağıda isimleri Türkçe olarak verilen harflerin Arapçalarını üstlerine yazınız.   (10 puan)
ك
ى
ب
ج
ن
و
ص
ق
ع
 ط
KEF
YA
BE
CİM
NUN
VAV
SAD
GAF
AYIN
TI
2- Aşağıda verilen Arapça harflerin Başta-Ortada-Sonda yazılış şekillerini (Arapça) yazınız.(30 puan)
ف
غ
ط
ح
ث
قف
قفق
فق
تغ
تغت
غب
نط
نطن
طن
نح
نحن
حن
بث
بثب
ثب

ن
ض
س
ر
م
لن
لنل
نل
بض
بضب
ضب
يس
يسي
سي
بر
برب
رب
نم
نمن
من

ق
د
ا
ل
و
فق
فقف
قف
جد
جدج
دج
نا
نان
ان
تل
تلت
لت
تو
توت
وت
3-Kendinden sonraki harflere bitişmeyen harfleri (Arapçalarını)yazınız.(10 puan)
ز
ر
ذ
د
و
ا
4- Aşağıda Arapça olarak verilen harflerin Türkçe okunuşlarını karşılarına yazınız.(10 puan)
ا
ت
غ
ظ
ك
س
ي
ر
د
ب
E
TE
ĞA
ZI
KE
SE
YE
RE
DE
BE
5- Aşağıdaki harekeleri yukarıdaki çizgilere Arapça olarak yerleştiriniz.(10 puan)
CEZM
ÖTRE
ESRE
ÜSTÜN
ŞEDDE
6- Aşağıdaki harfleri doğru şekilde birleştirip altlarındaki kutucuklara yazınız. (30p)
ص د ق
ى د
ش م س
ح م د
ذ ك ر
صدق
يد
ثمس
حمد
ذكر
ف ر و ل ة
م م ح ا ة
ق ر ي ش
غ ي ر
ق ر ا
فرولة
ممحاة
قريش
غير
قرا
م ح م د
ب ا ط ل
ن ز ل
م د ر س
ك ت ا ب
محمد
باطل
نزل
مدرس
كتاب
Başarılar Dilerim
Mustafa Boyar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


Yorum Gönder

 
Top