0

Merhaba arkadaşlar. Aranızda hala 5. sınıf sosyal bilgiler dersi birinci sınavını olmayan var mı? Eğer varsa sizler için, çalışarak öğrenin ve başarılı olun diye, notlarınızı daha da yükseltin diye 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Sorularını paylaşıyorum. Soruların örnek olduğunu, sadece ön çalışma için olduğunu unutmayın. İyi çalışmalar.

1. Görüş kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Doğruluğu kişiden kişiye değişebilir
b)      Kişilerin kendi duygu ve düşüncelerinden oluşur.
c)      “Su 100 °C’de kaynar” önermesi bir görüştür.
d)     Doğruluğu ispatlanmak zorunda değildir. 

Araştırma yaparken alıntı yapılan tüm kaynakların belirtildiği kısımdır.
2. Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaynakça               b) Önsöz
c) Dipnot                    d) Araştırma

3. Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen yerde görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz İklimi                                 B) Akdeniz İklimi
C) Karasal İklim                                       D) Ekvatoral İklim

4.
 
 Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan yörelerde karasal iklim koşulları görülmektedir. Ancak, I numaralı yöreye göre II numaralı yöre daha soğuktur.
Bu durum, II no’lu yörenin hangi özelliğinden kaynaklanır?
A) Bitki örtüsünün daha gür olmasından                                     
B) Daha kuzeyde yer almasından
C) Toprak türünün farklı olmasından                                         
D) Yükseltinin fazla olmasından                                                                                                                           

5. Ülkemizin koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) 36 – 42 Kuzey Paralelleri / 26 – 42 Doğu Meridyenleri
b) 36 – 42 Kuzey Paralelleri / 25 – 45 Doğu Meridyenleri
c)  36 – 42 Kuzey Paralelleri / 26 – 45 Doğu Meridyenleri
d) 75 – 21 Güney Paralelleri / 15 – 47 Batı Meridyenleri

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Meridyenler 180 tanedir.
b) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.
c) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler.
d) Paraleller arası mesafe her zaman 111 km.dir.

7) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede Çöl İklimi görüldüğünün kanıtı olabilir?
A)Balıkçılığın yaygın olması
B)Sık sık sel ve taşkınların görülmesi
C)Kış mevsimindeki yağışların kar şeklinde düşmesi
D)Yıllık sıcaklık ortalamasının yüksek ve yağış değerinin çok az olması

8. Haritalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yeryüzündeki herhangi bir yeri göstermek için çizilirler.
b) Kuşbakışı çizim esas alınır.
c) Haritaların toplandığı kitap ya da kitapçıklara atlas adı verilir.
d) Haritalarda ölçek küçüldükçe ayrıntı artar

9. Bir tüketici olarak haksızlığa uğradığımızda sorunu yasalara uygun bir şekilde çözmeliyiz
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir çözüm yöntemi değildir?

a) Sorun çıkaranlara kızmak              
b) Dilekçe hakkını kullanmak
c) Belediyeye başvurmak                  
d) Tüketici Hakları Derneğine başvurmak

10) Haritanın ölçeği ne kadar küçükse, ayrıntıyı gösterme gücü o kadar azdır.
I.                    1/6.000.000
II.                  1/600.000
III.               1/1.600.000
Buna göre yukarıdaki ölçekleri verilen haritaların ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olandan, en az olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
      A) III, II, I                                     B) I, III, II
      C) II, I, III                                     D) II, III, I
  
11. Sosyal Bilgiler bireylere aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?
a) Toplum içinde insanlara karşı çıkarcı olmak
b) Tarihini ve kültürünü tanımak
c) Hak ve özgürlüklerimizin farkında olmak
d) Ülkemiz ve Dünyamız hakkında bilgi sahibi olmak 

12) Ayşe’nin yaşadığı kasabanın ilçe yapılması ile kaymakamlık, defterdarlık gibi devlet daireleri kuruldu ve yollar genişletildi. Her gün daha fazla kişi ilçeye gelmeye başladı. Nüfus arttı. Kiralar yükseldi. Yeni okullar ve alışveriş merkezleri açıldı.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bir olayın birden çok sonuçlar ortaya çıkardığı
B) Türkiye’nin nüfusunun hızla arttığı
C) Ayşe’nin ilkokula başladığı
D) Bütün kasabaların ilçe yapılması için çalışmaların başladığı

13)
 Yazlar serin ve yağışlıdır.
ü  Kışlar ılıktır.
ü  En yağışlı mevsim ilkbahardır.
Yukarıda özellikleri belirtilen iklim Türkiye haritasında işaretli bölgelerimizden hangisinde görülür?
A) I                     B) II                    C) III           D) I ve III

  
14) Aşağıdaki Dünya haritasında, bazı Kıt’a ve Okyanuslar numaralandırılarak gösterilmiştir.
 
A) IV - Asya Kıtası                    B) II - Atlas Okyanusu
C) III - Avrupa Kıtası               D) I - Büyük Okyanus


15) Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için çalışmalar yapmıştır.
 Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz?
A) Türk Tarih Kurumu                  B)Türk Dil Kurumu 
C) Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi   D) Yüksek öğrenim kurumu

16)“ Yaşadığım ülkede hep kar yağar. Yazın sıcaklıklar ­10° geçmez bu nedenle avladığımız hayvanların kürklerinden yapılan kalın giysiler giyer, köpeklerin çektiği kızakları kullanırız.” diyen bir çocuk hangi iklimde yaşıyor olabilir?

A) Muson iklimi                  B) Kutup iklimi  
 C) Ekvatoral iklim               D) Çöl iklimi 

17)- Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Doğusu ile batısı arasında76 dakika olması
C) Kıyı kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla yağış alması               
D) Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması


18)Kaan yaşadığı yeri daha ayrıntılı görebilmek için, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritayı kullanması gerekir?
A) 1/ 50 000                B) 1/ 100 000   
C) 1/ 500 000              D) 1/ 1000
Yorum Gönder

 
Top