0

                Bir gün bir balıkçı, av malzemelerini ve balık sepetini alarak oltayla balık tutmaya gitmiş.
            Gittiği yerde arkadaşlarına “Bol şans!” deyip oltasını atmış. Kısa bir süre sonra oltasına büyük bir balık gelmiş; ama adam balığı iğneden kurtarmış. Kendi kendine “Olmadı” diyerek balığı suya bırakmış. Çevresindekilerin şaşkın ve alaycı bakışları arasında küçük bir balık daha yakalamış. Arkadaşları, “Büyükleri beğenmediğine göre bunu hiç tutmaz, hemen suya atar.” diye düşünmüşler. Oysa adam, balığı iğneden kurtardıktan sonra “Oh be!” diyerek sepetine atmış. Adamın bu garip tavırlarına şaşıran balıkçılardan biri sormuş: “Arkadaş, büyük balıkları suya geri atıyorsun; ama küçük balığı sevinçle sepetine koyuyorsun. Bunun anlamı nedir?”
            Adam, gülümseyerek yanıtlamış: “Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım.”
Hakan BÜYÜKDERE
( Hayatımızı Değiştirecek Öyküler)
                                                                                 
Aşağıdaki soruları öyküye göre yanıtlayın
( 5N   1K )
SORU 1  ( 5 Puan )
Öyküde kim anlatılıyor?

SORU 2  ( 5 Puan )
  Balıkçı  ne yapıyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 SORU 3  ( 5 Puan )
 Öyküde olay nerede geçiyor?


 SORU 4  ( 5 Puan )
Olay ne zaman oluyor?
…………………………………………………………………

SORU 5 ( 5 Puan )
Arkadaşları balıkçının davranışlarına niçin şaşırıyor?
………………………………………………………………………....................................................................................................
 SORU 6  ( 5 Puan )
Balıkçı nasıl bir yanıt veriyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...     
  SORU 7  ( 3 Puan )
 Öyküye en uygun başlık ne olabilir. Düşünerek aşağıya yazın.
..........................................................................................

SORU 8   ( 4 Puan )
Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.   PUAN)
Mektep

Fayda

Ak

İmtihan

Al

Harp

Kalp

MisafirSORU  9    ( 5 Puan)
Aşağıdaki deyimleri açıklamaları ile eşleştiriniz.
         Deyimler                                                           
a- Ağız birliği etmek                                    (    )       b-Bir taşla iki kuş vurmak                        (    )   c-Gözü gibi sakınmak                                               (    )
d-Kafa yormak                                             (    )
e-Eşeği sağlam kazığa bağlamak            (    )
         Açıklamaları
Bir zarar gelmesin diye özenle korumak (    )
Bir olayla iki sonuç elde etmek                 (    )
Bir şey üzerinde çok düşünmek               (    )
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak(    )
İşini güven altına almak(    ) 

SORU  10                (8  puan)
 Aşağıdaki tümcelerden öznel yargı olanların başına (Ö), nesnel yargı olanların başına (N) harfi koyunuz.
(     ) Kuşlar kanatlı hayvandır.
(     ) Gökyüzünün rengi mavidir.
(     ) Sabahları kuş sesleriyle uyanmak güzeldir.
(     ) Bu yediğim en lezzetli tatlıydı.
(     ) Televizyonumuz yirmi bir kanal çekiyor. 

SORU 11  ( 5 Puan )

“yol”, “oy”, “at”, “yay”, “koy” sözcükleri sesteşi (eş seslisi) olan sözcüklerdendir.  Bu sözcükleri farklı anlamlarıyla örnekte olduğu gibi cümle içinde kullanınız.
Örnek: Öğretmen kızlarakızdı
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SORU 12  (  7 Puan )
1-daha çok   2-bilgisiz ve   3- suç işleme   4-eğitimsiz insanlar   5-eğilimindedir
  
 Yukarıdaki sözcük öbekleriyle kurallı bir cümle oluşturun. (4 puan)

SORU 13 ( 3 Puan )
“Cumhuriyet,  …………………… tarihinde ………………. tarafından ……………… ilân edilmiştir”
Cümlesinin doğru ve anlamlı bir cümle olabilmesi için noktalı kısımlara sırası ile gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?     (4 puan)

A) TBMM – 29 Ekim 1923 – Oy birliği ile
B) 29 Ekim 1923 – Oy birliği ile - TBMM
C) TBMM – Oy birliği ile – 29 Ekim 1923
D) 29 Ekim 1923 – TBMM –Oy birliği ile  

                                                                                                         
SORU 14 ( 5 Puan )
Dürüst olmayan( ) huysuz ( ) geçimsiz kimselerle dostluk( ) arkadaşlık kurulmaz( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerin içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?(4 P)
A) iki nokta, virgül, virgül,  nokta
B) virgül, virgül, virgül, nokta
C) virgül, virgül, virgül, virgül
D) tırnak işareti, virgül, tırnak işareti, nokta

SORU  15(   10 Puan )
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını “gerçek, mecaz, yan, terim anlam” yanlarındaki boşluğa yazınız.
1-Annem  bomba  haberi  patlattı. (…………………………….)
2-Tatlı sözlerle annesinin gönlünü aldı. (…………………………….)
3-İnce işlere aklım ermez. (…………………………….)
4-Karacadağ sırtlarına ağaç dikiyorlar. (…………………………….)
5-Bugünkü konumuz üçgenler.(…………………………….)
6-Kapının  ağzında  toplanmayın (…………………………….)
7-Soğuk sudan boğazı şişmişti. (…………………………….)
8-Mikroskopla hücre zarını inceledik. (…………………………….)
9-Yataktan kalkarken başımı ranzaya çarptım. (…………………………….)
10-Köprünün ayağına kadar yaklaşmışlar. (…………………………….)

SORU 16    (25 Puan)
cumhuriyet – heyecan – kalabalık – Atatürk – bayram – özgürlük

Kelimelerini kullanarak bir yazı yazıp, içinizdeki yazarı ortaya çıkarınız .(20 puan)
Yorum Gönder

 
Top