0

→Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin yapısı:
 
→Hücre; hücre zarı, sitoplazma ve organeller ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir.


**Hücre Zarı:

→Hücreyi dışarıdan saran; canlı, esnek, seçici-geçirgen ve saydam bir zardır.
→Yapısında por adı verilen delikler bulunur.
→Porlar hücreye seçici-geçirgen özelliği kazandırır.
Küçük maddeler porlardan geçerkenbüyük maddeler geçemez.

 Hücre zarının görevi:

→Hücreye şekil verir.
→Hücreyi korur.
→Hücreye madde giriş-çıkışını kontrol eder.

→Bakteri, mantar ve bitkilerde hücre zarının dışında hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur.

***Hücre duvarı:

→Cansızdır.
→Seçici geçirgen değildir. (tam geçirgendir).
→Hücreyi korur.
→Hücreye sağlamlık kazandırır.
 
**Sitoplazma ve organeller:
 
***Sitoplazma:

→Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran; yarı akışkan, saydam bir maddedir.
→İçinde; su, mineral, besin, vitamin... ve hücrenin oluşturtuğu atık maddeler bulunur.

  
Sitoplazmanın görevi:

→Organellere yataklık yapar.
→Organellerin ihtiyaç duydukları maddeleri bulundurur.
→Hücredeki yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir.***Organeller:

→Hücredeki temel yaşamsal olayların gerçekleştiği yerlerdir.
 
→Organeller; ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, lizozom, mitokondri, koful, sentrozom ve plastidler olmak üzere 8 gruba ayrılır.
 
→Sentrozom ve ribozomda, zar bulunmaz.
→Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom ve kofulda tek zar bulunur. 

→Mitokondri ve plastidlerde çift zar bulunur.
Yorum Gönder

 
Top