0

SORULAR

1)    Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’an’ın tam olarak tanımı verilmiştir?
A)    Kur’an-ı  Kerim,  sevgili  peygamberimiz Hz.  Muhammed  (s.a.v.)’e  melek  Cebrail  (a.s.)  vâsıtasıyla  indirilen,  okunmasıyla
ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
B)    Kur’an-ı  Kerim,  hz Musa’ya indirilmiş ilahi kelamdır.
C)     Kur’an-ı  Kerim,  Hz. Muhammed’e indirilmiş bir kitaptır.
D)    Kur’an-ı  Kerim,  sevgili  peygamberimiz Hz.  Muhammed  (s.a.v.)’e  melek  Mikail (a.s.)  vâsıtasıyla  indirilen,  okunmasıyla
ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
2)    Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Kur’an-ı Kerim, 610 yılında indirilmiştir.
B)    Ramazan ayında indirilmeye başlanmış.
C)     İlk vahiy Serv Mağarasında gelmiştir.
D)    Yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır.

3)    Tecvid neye denir?
A)Kur’an’ı sesli okumak
B)Kur’an’ı gizlice okumak
C) Kur’an’a  saygı göstermek.
D) Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine (mahreçlerine) ve özelliklerine  (sıfatlarına)  dikkat  ederek okumaktır.

4)     “Kur’an’a göre insanları diğerlerinden  ayıran,  kula  Allah  katında
saygınlık kazandıran özelliklerden
birisidir” özelliği verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Zikir          C) Sadaka
B)   Dua            D) Tesbih

5)     “Bir şeyi yücelterek kötülüklerden ve noksanlıklardan soyutlamak demektir.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tesbih             C) Secde
B)    Zikir                D)Dua

6)    Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir?
A)    Medd-i Tabi       C) Medd-i Muttasıl
B)    Medd-i Munfasıl   D)Medd-i Lazım

7)    Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen süküna ne ad verilir?
A)    Sakin harf          C) Med sebebi
B)    Arizi Sükün         D) Lazimi sükün

8)    Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)    Elif-vav-kaf      C) elif-ya-dal
B)    Elif-vav-ya        D) elif-vav-ba

9)    اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ    altı çizili bölümde hangi tecvid kuralı var?
A)      Medd-i Muttasıl
B)       Medd-i Munfasıl
C)      Medd-i Tabi
D)      Medd-i Arız

10)  Kunut duası namazın neresinde okunur?
A)    Başala tekbirinden hemen sonra.
B)    Vitir namazının son rekatında ve sabah namazının farzının 2. Rekatında.
C)     Öğlen namazında.
D)    Son oturuşlarda.11)  Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D” , yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.(10p)
(    ) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan süküna arizi sükün denir.
(    ) Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi farklı kelimelerde bulunursa medd-i muttasıl olur.
(    )  Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvit denir.
(    ) Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
(    ) “Kur’an’ı tertil ile oku!” emri, tecvitli okuyuşu da içine alır.

12)  Sünhaneke, tahiyyat, salli-barik dualarının ve Fatiha Süresinin namazda nerelerde okunduklarını yazınız.(20p) 
                                                                                                                                                
13)   Aşağıdaki kelimelerde bulunan tecvid kurallarını karşılarına yazınız.(20p)

سُوۤءَ      ……………………………..
قَالُوا اٰمَنَّ  ………………………………..
اٰمَنَّا       ………………………………..
قَالُو       …………………………..

بِمَاۤ أُنْزِلَ     ………………………………..
Yorum Gönder

 
Top