0

A)Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.(50 puan)

1)“Yağmur, kar gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir.”
 Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cebrail                b)Azrail             c)İsrafil                d)Mikail

2) Hasan: “Merdiven altından geçmemeliymişim, annem öyle söyledi .”
Berk: “Nedenini sordun mu?”
Hasan: “Evet, kısa boylu kalırmışım.”
Berk: “Bunların ……………… olduğunu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenimden öğrenmiştim. Boyumuzun kısa kalışının bununla bir ilgisi yoktur. Hormon dengemiz, beslenme ve soya çekimle ilgisi vardır. 
Yukarıda Berk ve Hasan arasında geçen konuşmada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Mucize                                 B) Sihir                  C)Batıl İnanış                           D) Ruh çağırma

3) Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?
A)Mahşer yeri            B) mizan             C) Cennet           D)cehennem

4) İnsan kendisinin kemiklerinin bir araya toplayamayacağımızı mı sanır. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile eski haline getirmeye gücümüz yeter. “
Yukardaki ayette asıl vurgulanmak istenen nedir?
A)   İnsan kemiklerini narin olduğu
B)   Yeniden dirilmenin gerçekleşeceği
C)   İnsan vücudunun çok gizemli olduğu
D)   Parmak ucalarımızın çok değerli olduğu

5) Aşağıda verilen melek ve görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)    İsrafil, sura üflemekle yükümlü melektir.
B)    Kiramen katibin, bedenden ruhu almakla görevli ölüm meleğidir.
C)     Mikail, doğa olaylarıyla ilgilenen melektir.
D)    Hafaza melekleri, koruyucu meleklerdir.

6) Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan değildir?
A)   Falcılık
B)   Büyü
C)   Ruh çağırma
D)   Dua etmek

7) Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez?
a) Öz ateşten yaratılmışlardır                   
b) Geleceğe ait sonsuz bilgileri vardır.           
c) Cinlerden bazıları Müslüman bazıları kafirdir.    
d) Cinsiyetleri vardır.

8) Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)   Şeytan Allah’a isyan etmiş bir varlıktır.
B)   Şeytan sürekli Allah’ın huzurunda bulunmaktadır.
C)   Şeytan kötü bir varlıktır.
D)   Şeytan kendini insanlardan daha üstün görmüştür.

9) “Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.”  Kasas Suresi, 15. Ayet
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?
a)  İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar.       
b) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.  
c) İnatçı, nankör ve kibirlidir.       
d)Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz.

10)Mahşer yerinde insanların sevap ve günahlarının tartılacağı tartıya ne ad verilir?   
A) Amel defteri              B) Sırat               C) Mizan                  D)Sorgu

B) Aşağıdaki cümleleri Doğru Yanlış (D/Y) olarak belirtiniz.(40 Puan)
1) Allah evrendeki her şeyi belli bir düzene göre yaratmıştır.(…..)
2)Cinler topraktan yaratılmış gözle görülmeyen varlıklardır.(…..)
3)  Melekler iyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak kabul edilemez.(…..)
4) Batıl inanç İslam’a, kur-an’a, akla ve bilime aykırıdır. (…..)
5) Fala bakarak insanlar gelecekte olacaklar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.(…..)
6) Cebrail(a.s)’ın görevi insanların canını almaktır. (…..)
7) Kiramen Katibin meleklerin varlığına inanan kimse davranışlarına çeki düzen verebilir. (……)
8) Yıldız kaydığında dilek tutmak bir batıl inançtır.(…..)
9) Kıyametin ne zaman kopacağını yalnız Allahu Teala bilmektedir. (……)
10) Ahiret inancı insanları daha da kavgacı yapmaktadır. (…..)


C) Ramazan Ayını Onemli Kılan Hususları Kısaca Yazınız.(10 Puan)
Yorum Gönder

 
Top