0

1-)Her kulaçta  2 m derine ine bir dalgıcın 13 kulaç sonunda indiği derinlik kaç metredir?

2-) Şahin  bir isabet yarışmasında  3 kere 5 puanlık bölgeyi, 4 kere de -3 puanlık  bölgeyi vurmuştur? Şahin yarışmadan kaç puanla ayrılmıştır?
3-)   -8,-4,-6,-14 ve 2 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
4-) Ardışık  üç negatif sayının toplamı -60 ise  en büyük sayı kaçtır?

5-) Sıcaklığın her gün 3 °C arttığı bir  şehirde, -12°C’yi gösteren termometre 6 gün sonra kaç dereceyi gösterir?
6-) 14 sayısının tam sayı  bölenlerinin  toplamı kaçtır?
7-)25 soruluk bir testte öğrenciye her doğru cevap için +4  puan , her yanlış cevap için -1 puan veriliyor. Aydan, bu testte 21 soruyu doğru cevapladığına  göre puanı kaç olmalıdır?


8-) -3 ‘ten başlayıp geriye doğru  3’er ritmik sayan bir  Doğukan’ın  söylediği ilk üç sayının çarpımı kaçtır?

9-) İki basamaklı en küçük tam sayının 3’e bölümü kaçtır?
10-) 2000  metre yüksekte uçan bir uçak inişe geçtiğinde, her dakika 125 metre alçalmaktadır. 6.dakikanın  sonunda yere olan mesafesi kaç metre olur?
Yorum Gönder

 
Top