0


8. Sınıf Seçmeli Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları Online Testi Çöz
1.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından birideğildir?
      A.  Allah’ın meleklerine inanmak            
       B. Ahiret gününe inanmak,
     C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna) inanmak.  
       D. Kelime-i Şahadet getirmek
  2.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından biri değildir?
            A.   Namaz kılmak       B. Hacca gitmek      
                  C. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak     D. Zekât vermek
  “Ben şahadet ederim ki Allah’ tan başka ilah yoktur, Ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed(ASM) O’nun kulu ve Resülüdür.”
  3.Yukarıda anlamı yazılan ve İslam’a giriş şartı olan cümlenin adı nedir?
      A.Kelime-i Tevhid       B.Kelime-i Şehadet       
           C.Kelime-i Kudsiye        D.Kelime-i İhlâs
  4. “Kelime-i Tevhid’in” okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?
A.     ”Lâ ilâhe illallah MuhammedurRasulullah.”
B.     ”Eşhedüellâ ilâhe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühu ve Rasulüh”
C.     “Vel'asr. İnnel'insânelefîhusr. İllellezîneâmenû ve amilûssâlihâtivetevâsavbilhakkıvetevâsavbissabr”
D.    “Kul hüvâllâhüehad. Allâhüssamed. Lemyelid ve lemyûled. Velemyekünlehuküfüvenehad.”
  5Aşağıda dört büyük kitap ve indirilen peygamberyazılmıştır. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
       A. Kur’an-ı Kerim - Hz.Muhammed (ASM)      B. İncil - Hz.İsa (AS)
 C. Tevrat - Hz.Musa (AS)                 D. Zebur - Hz.İbrahim (AS)
  6Eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
       A. Mikail (AS)  B. İsrafil (AS)  C. Cebrail (AS)  D. Azrail (AS)
  7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlin ortak özelliklerinden biri değildir?
       A. Tekvin         B. Sıdk           C. Emanet          D. İsmet
  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri değildir?
          AVücud         B. Kıdem        C. İrade              D. Vahdaniyet
  9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri değildir?
           ABekâ            B. Hayat              C. İlim             D. Kudret
    10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?
           AHz.Cercis (AS)    B. Hz.Elyesâ (AS)  
       C. Hz.Zülkifl (AS)   D. Hz.Şuayp (AS)
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)
DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top