0

Almanca dersi öğrencilerimiz için zor geçen bir ders. Ancak iyi çalışarak ve sınav sorularının örneklerini daha önceden çözerek daha başarılı olmak mümkün. Öğrenmede soru çözmenin faydaları da malumunuz çoktur arkadaşlar. 33 sorudan oluşan bu sınav test formatında eklenmiştir. Cevapları da kısa zamanda sitemize eklenecektir. Online Almanca testi olarak da sizlere sunmaya çalışacağız. Lise 9. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı Soruları nı sizlere faydalı olur diye ümit ediyoruz.
9. Sınıfı Almanca Dersi  1. Dönem 1. Yazılı SorularıdırWähle die richtige Wort!    (Doğru kelimeyi seçin)

1.)Hal___!
         a)... st            b) .....t        c) .....lo                      d) .....en

2) Ich __________ Toni.
            a) ist            b) bin            c) sind        d) sie

3)  _______bist du?
         a) ist            b) wer        c) wir   d) wohin

4) Er __________Klaus.
A) bin       B) ist         C) sind      D) seid

5) Woher  kommen Sie? Ich komme _______ Ankara.
A) von       B) nach    C) in     D) aus
           
6)  Ich ……………  in Balıkesir.

            A) kommst    B) bist    C)  wohnt      D) wohne

7)  ....... wiedersehen !
    a) bis                b) auf           c) später            d) danke

8)  Tschüss, bis ..............................!

  a) Nacht        b) wiedersehen    c) bald     d) bitte

 9)   Was ist richtig? (Hangisi doğrudur?)
a. Guten Morgen         b.Guten Abend
c. Guten Tag               d. Gute Nacht
 

10) Danke, es .................. mir gut!
            a) ist            b) geht          c) wird        d) sein

11)    Prima, das ………. mich.
         a) freut     b) Tag                 c) Abend     d) Morgen

    12) Gute ............................. !
               a) Nacht   b) Tag         c) Abend     d) Morgen

13)   Wie geht ………. Ihnen?
         a) ist            b) geht     c) es       d) sein

Schreib Sätze . ( Cümleler Oluşturun )

14)    bist altwiedu?
            a        b              c      d

A) b-c-a-d                   B) c-b-a-d
C) b-a-c-d                     D) a-b-c-d


15)    gute / alles / auf  / wiedersehen
            a        b       c              d

A) b-c-d-a                   B) c-d-b-a
C) b-d-a-c                     D) a-b-d-c

16)       wohne- Ich Antalya - in
                 a        b           c        d

A) b-a-d-c                   B) c-b-d-a
C) c-b-a-d                   D) b-a-c-d

17)       Tim / Name / istmein
    a       b        c       d

A) b-c-d-a                   B) d-b-c-a
C) b-d-a-c                     D) a-b-d-c

18)       bin- Hallo - Büşra - ich
              a        b          c        d

A) b-c-a-d                   B) c-b-d-a
C) b-d-a-c                   D) c-b-a-d

19)     alt / sind / Sie / wie /  ?
           a       b      c       d

A) b-c-d-a                   B) c-d-b-a
C) b-d-a-c                     D) d-a-b-c

Doğru şıkkı bulunuz

20) . Was ist richtig? (Hangisi doğrudur?)
a. Guten Morgen         b. Guten Abend
c. Guten Tag               d. Gute Nacht
21)  Ich heiße Petra. Wie heißt du?

A) Mein Name ist Jochen.
B) Du heißt Petra.
C) Ich heiße Jochen.
D) Dein Name ist Ali.

22) Welches Wort ist richtig? (Hangisi doğrudur?)

A) Hello
B) Halo
C) Hallo
D) Holla
23) Mein Name ist Fatma. Wie ist dein Name?

A) Dein Name ist Holger.
B) Sein Name ist Holger.
C) Mein Name ist Holger.
D) Ihr Name ist Holger.


Finde die Zahlen
Yazılışı verilen sayıları yazınız.

24)       5  /  8      /  9    /     2   /   4

a) fün / aht / neu / zwie / vir
b) fünf / acht / neun / zwei / vier
c) füf / act / noun / zwei / vier
d) fünf / ach / eun / zwei / fier

25)    fünf / drei / neun / zwei / vier

A) 4-8-7-5-3                  B) 5- 3- 9 – 2- 4
C) 5- 8 -7- 4- 2              D) 5- 8 - 19 - 9 - 4

Schreib die Telefonnummern! (Telefon Numarasını Yazın)

26)    43856 12

A)    vier-drei-acht-fünf-sechs-eins-zwei
B)     sechs-fünf-acht-drei-zwei-sieben-vier
C)     vier-eins-neun-sechs-fünf-acht-eins
D)    drei-fünf-acht-null-null-zwei-eins

Was passt? Kreuz an!  (Doğru seçeneği bulunuz)
27)        Wie ist dein Name?
A)      Ich bin Katja.               B) Er ist Markus
C)   Mein Name ist Jan       D) Wir sind Ali und Ayten

28)   Wer ist sie?
 A) Ich bin Katja.               B) Er ist Markus
      C) sie ist Maria      D) Wir sind Ali und Ayten

29)        Wie alt bist du?
A)       Ich bin 14 Jahre alt     C) wir sind 14 Jahre alt
B)       Er ist 14 Jahre alt        D) Sie ist 14 Jahre alt.

30)        Wie heißt du?
      A)  sie heißt Katja.       B) ich heiße  Angelika.
 C)  sie ist Katja.         D) er ist Martin.


Welches Wort passt nicht? (Hangi sözcük fazladır?)

31) Wie geht – es – er – dir?

A) es                            B) dir
C) Wie geht                  D)  er


32) Danke gut – und – tschüs – dir?

A) Danke gut                B) tschüs
C)  dir                          D) und

33) Tschüs und  einen schönen – Tag – Nacht – noch!

       A) Tag              B) Nacht

       C) dir                D) Tschüs und  einen schönen
Yorum Gönder

 
Top