0


Kimya dersi öğrencilerimiz için zor geçen bir ders. Ancak iyi çalışarak ve sınav sorularının örneklerini daha önceden çözerek daha başarılı olmak mümkün. Öğrenmede soru çözmenin faydaları da malumunuz çoktur arkadaşlar. 12 sorudan oluşan bu sınav test formatında eklenmiştir. Cevapları da kısa zamanda sitemize eklenecektir. Online Kimya testi olarak da sizlere sunmaya çalışacağız. Lise 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları nı sizlere faydalı olur diye ümit ediyoruz.
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Online Testi Çöz
9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1.  X2Y5  bileşiğinde kütlece birleşme oranı x/y = 7/20'dir.
        Buna göre 21 gram X ile kaç gram Y birleşir? 
A) 13         
B) 27    
C) 41      
D) 60    

2.    Aşağıdaki olaylardan hangisinin karşısındaki değişim yanlış belirtilmiştir?
Olay                                  Değişme    .
A) Sütün ekşimesi                   Kimyasal
B) İyodun süblimleşmesi           Fiziksel
C) Kibrit çöpünün yanması         Kimyasal
D) Suyun Elektrolizi                Fiziksel

3. Birbirleriyle homojen karışan X, Y ve Z sıvılarının karışımını bileşenlerine ayırmak için uygulanacak yöntem aşağıdakilerin hangisidir?
A Ayrımsal kristallendirme
B
Ayrımsal damıtma
C Ayırma hunisi
D
Özkütle farkı

4.    X, Y, Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. 
Bileşik
 EN(oC)
 KN(oC)
X
 28
 83
Y
 -14
 22
Z
 36
 124
 Buna göre oda sıcaklığında (25 oC) bu maddelerin fiziksel halleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
          X          Y          Z  
    A)   Sıvı     Gaz     Katı
    B)   Gaz     Gaz     Gaz
    C)   Katı     Katı     Gaz
    D)   Katı     Gaz     Katı
  
5.  Azot ile oksijenden oluşan iki bileşikten
    Birincisinde: 7 gramazot ile 16 gramoksijen
    İkincisinde: 28 gramazot ile 48 gramoksijen birleşiyor.
    Birinci bileşikteki Oksijenin ikincidekine katlı oranı nedir?
    A) 3/4        B) 4/3        C) 2/3              D) 3/2    

6. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oranlar yasası görülmez?
A-H2S  ile  H2O
B
-NH3  ile  N2H4
C
-SO2  ile  SO3
D
-FeS  ile  Fe2S3    

7.  Aşağıdakilerden hangisi heterojen madde örneğidir?
A) Tuzlu su                     
B) Saf alkol                     
C) Yoğurt
D) Oksijen gazı                     

8. Aşağıdakilerin hangisinde madde düzenli halden daha düzensiz bir hale geçmiştir?
A) Suyun buz olması
B) Bulutun yağmur olması
C) Kırağı oluşması
D) Tereyağının erimesi

9. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin bir özelliği değildir?
A)  Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrışırlar,
B)  Belirli sembolleri vardır.
C)  Aynı cins atomlardan oluşurlar.
D) Aynı şartlarda özellikleri sabittir.
10.   Aşağıdakilerden hangisi gazların çözünürlüğünün basınçla değişimini gösteren bir örnektir?
A)  Soğuk sularda balık çeşidinin fazla olması,
B)  Isıtılan çaydanlıktan gaz kabarcıkları çıkması,
C)  Güneşte yeni kesilmiş karpuzun soğuması
D) Kapağı açılan gazoz şişesinden gaz kabarcıkları çıkması

 11.I. Saf madde
      II. Karışım
      III.  Çözelti
Yukarıdakilerin hangileri tek tür atom ve ya tek tür molekülden oluşmuştur?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II              
C) I ve III               
D) II ve III             

12.    Şekerli su ve tuzlu su için
    I.   Homojenlik
    II.  İletkenlik
    III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılma
    Özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I                            
B) Yalnız II            
C) I ve III                                    
D) II ve III                        
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top