0


Kimya dersi öğrencilerimiz için zor geçen bir ders. Ancak iyi çalışarak ve sınav sorularının örneklerini daha önceden çözerek daha başarılı olmak mümkün. Öğrenmede soru çözmenin faydaları da malumunuz çoktur arkadaşlar. 12 sorudan oluşan bu sınav test formatında eklenmiştir. Cevapları da kısa zamanda sitemize eklenecektir. Online Kimya testi olarak da sizlere sunmaya çalışacağız. Lise 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları nı sizlere faydalı olur diye ümit ediyoruz.
9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Online Testi Çöz
9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı


1. Yukarıda maddenin üç hali ve hal değişimleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
A)  3 yönü buharlaşmadır.
B)  5 yönü süblimleşmedir.
C)  2 yönünde madde daha düzensiz olur.
D) 4 yönünde taneciklerin hareketi azalır.
  
2.   I. P4       II. C3 H8      III. O3      IV.  NH3       V. CO
        Yukarıdakilerin kaç tanesi bileşiktir?
A) 5            
B) 4         
C) 3            
D) 2         

3.  Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrılır?
A)  Naftalin – tuz karışımı
B)  Demir tozu – kükürt tozu
C)  Su – alkol
D) Tuz – şeker

4.  Grafiğe göre 35 oC de 20 gram su en fazla kaç gram X   tuzu çözebilir?
A) 5          
B) 8         
C) 9             
D) 18           

5.  Aşağıdaki karışımlardan hangisi özkütle farkından yararlanarak ayrılamaz?
    A) Bulgurdan savurma ile kepeğin ayrılması
    B) Yoğurttan yayık ile tereyağının ayrılması
    C) Mazot su karışımının ayırma hunisi ile ayrılması
    D) Tuzlu suyun buharlaştırma ile ayrılması

6. I. Alkolün uçması
     II. Buzun erimesi
    III. Kömürün yanması
Olaylarından hangileri endotermiktir?
A) Yalnız I              
B) Yalnız III               
C) I ve II               
D) II ve III             

7.  Kum ve tuz karışımını bileşenlerine ayırmak için
           I.   Süzme
           II.  Suda çözme
           III. Buharlaştırma
           İşlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) II, III, I              
B) I, II, III              
C) III, I, II               
D) II, I, III            

8.  Aşağıdaki faktörlerden hangisi çözünürlüğe etki etmez?
A)  Çözücü cinsi
B)  Karıştırmak
C)  Sıcaklık
D) Basınç

9. Aşağıdakilerin hangisi fiziksel ve kimyasal yöntemlerin hiç birisiyle ayrıştırılamaz?
A) Pirinç                                
B) Şerbet                          
C) Bakır                                      
D) Yemek tuzu                          

10.  Şekildeki ayırma hunisinde su ve    benzin karışımı vardır.
      Buna göre 
      I.   Musluk açılırsa önce su boşalır
     II.  Suyun yoğunluğu benzininkinden küçüktür
     III. Karışımın ayrılması süresince hal değişimi olmaz
     Yargılarından hangileri doğrudur? 
A) Yalnız III                       
B) I ve II                              
C) I ve III         
D) I, II ve III                    

11. 72 gram H2O oluşturabilmek için kaç gram oksijen gerekir?
       ( H: 1 , O: 16)
A) 64          
B) 48         
C) 32             
D) 18          

12. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin karşısındaki örnekleme yanlıştır?
    A) Çamurlu su : Süspansiyon
    B) Kolonya      : Çözelti
    C) Benzin – su : Emülsiyon
    D) Gazoz           : Saf madde            
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top