0

Anne-babanın çocuklarına karşı sorumlukları nelerdir? Açıklayınız

Güzel dinimize göre anne-babanın çocuklarına karşı bir takım görevleri vardır.
İnsan ihtiyaçları maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür.
Maddi ihtiyaçlar insanın yeme içme barınma giyinme gibi ihtiyaçlarıdır ki anne ve baba çocuklarının öncelikli olarak bu ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar.
Manevi ihtiyaçlar ise insanın ruhuna ait iyilişme ve beslenmedir ki bu da, İslamı öğrenme, Allah'ı sevme ve zikretme gibi davranışlarla olur. Anne ve baba İslamı öğrenme ve yaşama konusunda da çocuklarını eğitmek ve donanımlı bir birey olarak yetiştirmek durumundadır.
Yorum Gönder

 
Top