0

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,
 • Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı artar.
 • Elektron alma isteği (ametalik karakter) artar.
 • Yörünge sayısı değişmez.
 • Atom hacmi ve çapı azalır.
 • Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.
 • Atom numarası artar.
 • Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).
 • Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.
 • Yörünge sayısı artar.
 • Atom hacmi ve çapı artar.


Elementler (periyodik) cetveldeki ilk 20 elementin  proton elektron nötron sayıları aşağıdadır.
Elementin Adı: 1 Hidrojen H
Proton ve Elektron Sayısı 1
Elementin Adı: 2 Helyum He
Proton ve Elektron Sayısı 2, Nötron Sayısı 2
Elementin Adı: 3 Lityum Li
Proton  ve Elektron Sayısı 3, Nötron Sayısı 3
Elementin Adı: 4 Berilyum Be
Proton ve Elektron Sayısı: 4 Nötron sayısı: 5
Elementin Adı: 5 Bor B
Proton ve Elektron Sayısı: 5 Nötron sayısı: 6
Elementin Adı: 6 Karbon C
Proton ve Elektron Sayısı 6, Nötron Sayısı 6
Elementin Adı: 7 Azot N
Proton ve Elektron Sayısı 7, Nötron Sayısı 7
Elementin Adı: 8 Oksijen O
Proton ve Elektron Sayısı 8, Nötron Sayısı 8
Elementin Adı: 9 Flor F
Proton ve Elektron Sayısı 9, Nötron Sayısı 10
Elementin Adı: 10 Neon Ne
Proton ve Elektron Sayısı 10, Nötron Sayısı 10
Elementin Adı: 11 Sodyum Na
Proton ve Elektron Sayısı 11, Nötron Sayısı 12
Elementin Adı:12 Magnezyum Mg
Proton ve Elektron Sayısı 12, Nötron Sayısı 12
Elementin Adı:13 Alüminyum Al
Proton ve Elektron Sayısı 13, Nötron Sayısı 14
Elementin Adı: 14 Silisyum Si
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 14
Elementin Adı: 15 Fosfor P
Proton ve Elektron Sayısı 14 nötron sayısı 16
Elementin Adı: 16 Kükürt S
Proton ve Elektron Sayısı 16 nötron sayısı 16
Elementin Adı: 17 Klor Cl
Proton ve Elektron Sayısı 17, Nötron Sayısı 18
Elementin Adı: 18 Argon Ar
Proton ve Elektron Sayısı 18, Nötron Sayısı 22
Elementin Adı: 19 Potasyum K
Proton ve Elektron Sayısı 19, Nötron Sayısı 20
Elementin Adı: 20 Kalsiyum Ca
Proton ve Elektron Sayısı 20, Nötron Sayısı 20
Yorum Gönder

 
Top