0

Elementler farklı insanlar tarafından, tarihin başlangıcından bugüne kadar geçen sürede keşfedilegelmiştir. Her ülkeden bilim insanı elementlerle uğraşmıştır. Bugün sahip olduğumuz bilgiler bir bütün şeklinde tarihsel süreç içerisinde birikmiştir. Her medeniyet kendi yıldızının parladığı devirde bu oluşuma hizmet etmiştir.

Bu listede yazık ki Türkiye yoktur, görselde de gösterildiği gibi, elementlerin:

24 tanesini Birleşik Krallık,
21 tanesini ABD,
20 tanesini İsveç,
19 tanesini Almanya,
17 tanesini Fransa,
9 tanesini Rusya/Sovyetler Birliği,
3 tanesini Avusturya,
2 tanesini Danimarka,
1 tanesini Finlandiya,
1 tanesini İspanya,
1 tanesini İtalya,

Geri kalanlarını ise antik toplumlar keşfetmiştir. Neyse ki elementlerin hiçbiri, keşfedenlere ait değildir.  Çünkü elementlerin birçoğu, her birimizin vücutlarında bulunan, bizim oluşumumuza katkı sağlayan, bundan milyarlarca yıl önce patlayan yıldızlarda üretilmiş doğal ürünlerdir. Bilim ve bilgi insanlığındır, herkese aittir. Fakat tabii ki bilimsel araştırmaların en ön cephelerinde kendine yer edinmeyi başaranlar, her zaman daha avantajlı ve üstün olacaktır.

Bu tabloda gösterilen ülkeler, keşiflerin fiziksel olarak yapıldığı ilkelerdir. Keşfedenlerin hepsi, elementleri keşfettikleri ülkelerin vatandaşı değildir.
Yorum Gönder

 
Top