0

Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir’in hicretteki rollerini değerlendiriniz, Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir’in hicretteki rolleri nedir?

Hz Ali İslam'ın ilk kabul edenlerdendir. Daha çocukken İslamı kabul etmiş ve peygamber efendimiz için hicret esnasında evinde kalarak canının feda etmekten çekinmemiştir. AYnı zamanda emanet olan malları sahiplerine iade etme görevi kendisine verilmiştir.

Hz Ebubekir peygamberimizin en yakın arkadaşıdır. Hicrette kendisine eşlik etmesi için de onu seçmiş, bu kutsal yolculuğa peygemberimizle birlikte çıkmışlardır. Mağaradaki ikinci kişi diye Kur'anda bahsedilen kişi Hz Ebubekir'dir.
Yorum Gönder

 
Top