0

Hz. Muhammed’in Medine döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Medine’ye hicretinden sonra Hz. Muhammed eğitim ve öğretime özel bir önem vermiştir. Öncelikle mescidini bir eğitim ve öğretim merkezi haline getirmiştir.

Eğitim ve öğretime bu kadar önem vermesinin nedeni, Müslümanların dini konularda eğitilmesi, İslam’ın iyi öğrenilip anlaşılabilmesini sağlamaktır. Öğrenciler yetiştirerek, bu kişileri İslam’ı yayması için, diğer şehir ve kavimlere göndererek İslam’ı tebliğ etmektir.

Toplumla barışık, hoşgörülü, güzel ahlaklı Müslüman ancak eğitim ve öğretim ile sağlanabilir, Peygamberimiz de insanların eğitilmesine çok önem vermiş, muhteşem bir toplum ortaya çıkarmıştır. Onun eğittiği müslümanlar İspanya’ya kadar uzanmışlardır. Sahabe İslam bilgisi ve güzel ahlakı övülmektedir.
Yorum Gönder

 
Top