0

Hz. Muhammed’in Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanları kardeş ilan etmesinin toplumsal barışa katkısını açıklayınız?

Hz. Muhammed Medine’ye geldiğinde üzerinde önemle durduğu konulardan biri de toplumsal barışın sağlanmasıydı. Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra öncelikle Mekke’den gelen muhacirleri Medineli Müslümanlarla kardeş ilan etmişti.

Hz. Muhammed daha sonra Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre din ve kabile ayrımı olmaksızın insanların can ve malları dokunulmaz kabul edilecekti. Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı tüm antlaşma ve çalışmalar, onun toplumsal barışa verdiği önemi gösteriyordu.


Hz Muhammed sav Medine'de kardeşlik müessesesini tesis ederek, birlik bütünlük ve yardımlaşmayı sağlamıştır. Toplum kucaklaşmasını bu şekilde sağlamıştır.
Yorum Gönder

 
Top