0

Hz Peygamberin (sav) ağaç dikmenin fazileti ile ilgili hadislerine örnekler veriniz.

"Bir kimse bir ağaç diker de o ağaç yetişip olgunlaşırsa, Allahü Teala o ağaç sebebiyle o kimse için cennette bir ağaç diktirir." (Hadis-i Şerif, Kenzü'l-Ummal)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular :

" Ağaç diken müslümana muhakkak o ağaçtan yenilen meyve onun için sadaka olur, o ağaçtan çalınan meyvede onun için sadaka olur. Vahşi hayvanların yediği de o kimse hesabına bir sadaka olur. Kuşların yediği de sadakadır. Her insanın ondan yiyip eksilttiği meyve de onu diken müslüman için bir sadakadır."

"Ağaç diken herbir kimse için muhakkak Allahü Teala diktiği ağaçtan çıkan meyve kadar evir ve sevab takdir ve ihsan buyurur."

Bu mevzudaki birçok hadis-i şeriften açıkça anlaşılan ziraatin, ağaç dikmenin İslam dininde fazileti ve müstesna bir kıymet ve ehemmiyeteti bulunduğudur. Bir memleketin sıhhat ve servetinin, terakki ve saadetinin en başında o memleketin ziraati ve ağaçlandırılması gelir. Bu cihetle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ağaç dikmekyi ashabına öğretmiş ve o derece ehemmiyet buyurmuşlardır ki:

"Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse bırakmasın, muhakkak onu diksin." buyurmuştur.


Peygamber Efendimizin'in (s.a.v.) ziraati ve onun bir şubesi olan ağaç dikmeyi pek çok teşvik buyurmalarına bakarak bazı alimler "Kazançların en faziletlisi ziraattir" demişlerdir.
Yorum Gönder

 
Top