0

Kan grupları arasındaki kan alış verişini açıklayınız, Kan grupları arasındaki kan alış verişi nasıldır?
Kan grupları, alyuvarların zarında ve plazmada bulunan proteinlere göre belirlenir. Kan grupları A, B, AB ve 0’ dır. 
İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunmaktadır. A, B, AB ve O şeklinde isimlendirilirler.
Büyük kanamalar sonucu, vücudun kan kaybetmesi ölüme yol açabilir. Bu nedenle kan kaybına uğrayan kişiye kan verilir. Kan alışverişleri kan gruplarına ve Rh faktörüne göre olur. Dört çeşit kan grubu vardır: A, B, AB ve 0. Kan gruplarını belirleyen alyuvarlarda bulunan protein çeşitleridir.
1- Rh Faktörü: Rh faktörü alyuvarların yapısında bulunan bir proteindir. Bu protein ilk defa “Rhesus” cinsi bir maymunda tespit edilmiştir. Bu nedenle Rhesus kelimesinin ilk iki harfi (Rh) alınarak, bu proteine “Rh” faktörü adı verilmiştir. İnsanlarrın  ortalama %85’inin kanında Rh faktörü bulunmaktadır. Rh faktörü bulunan insanların kanına “Rh pozitif (+)”, bulunmayanlara ise “Rh negatif (-)” denir.
Kan alışverişleri söz konusu olduğunda Rh faktöründen de mutlaka bahsedilir.
Örneğin “A grubu Rh (+)” ya da “A grubu Rh (-)” gibi. Kan nakillerinde kanı alan kişi ile kanı veren kişinin Rh faktörlerinin aynı olması gerekir.
Yorum Gönder

 
Top