0

Maddeler Nasıl Değişir?

Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin ısı enerjisi etkisiyle bir halden diğerine dönüşmesine hal değişimi denir.

Maddeler ısıtıldıklarında ya da soğutulduklarında maddelerde üç türlü değişiklik gözlenebilir.


Bunlar;
• Sıcaklıkları değişimi.
• Hal değişimi.
• Boyut değişimi (Genleşme veya büzülme).


Maddeler hal değişimleri ile ve fiziksel ve kimyasal değişimlerle değişime uğrar. Hal değişimine bağlı olarak maddenin taneciklerinin arasındaki boşluk ve hareketlilik değişir

Bir maddenin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu bir hâlden başka bir hâle geçmesine hâl değişimi denir. Maddelerin farklı fziksel hâlde olmalarının temel sebeplerinden birisi de taneciklerin hareket ve aralarındaki boşluklardır. Örneğin resimdeki su ısıtldığında su taneciklerinin hızları artarak gaz hâline geçmektedir. Benzer şekilde maddeler ısı alış verişi yaparak kat, sıvı ve gaz hâllerinde bulunabilirler.

Madde fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrar. Kâğıdı parçaladığınızda da kâğıt aynı özelliklerini korudu.  Çikolata, eridiğinde tadı ve rengi değişmedi. Sadece görünüşü değişti. Etkinlikte gözlemlediğiniz gibi maddelerin kimliğinde değişiklik olmadan sadece görünümünde meydana gelen değişimlere, fiziksel değişim denir.

Bu şekilde bir maddenin çeşitli etkilerle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim denir.
Yorum Gönder

 
Top