0

Maddelerin türleriyle yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayalım. 

Yoğunluk nedir?

Özkütle fizikte belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır. Yazılı metinlerde bazen öz kütle biçiminde de kullanılır.

Özkütle maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız öz kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt edici özelliğinin incelenmesi gerekir.

Sabit basınç ve sıcaklık altında;Kütlesi artan bir maddenin hacmi de artar dolayısıyla hacimle kütle doğru orantılı olduğu için öz kütle değişmez.

Öz ısı nedir?

Özgül ısı öz ısı ya da ısınma ısısı C.G.S. birimleri sistemine göre bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C° S.I. birimleri sistemine göreyse 1 kg.'ının sıcaklığını 1 K° arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır.

Öz ısı maddenin bulunduğu fiziksel hâl basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir. Pratik uygulamalarda genellikle sabit olarak alınır. Öz ısı ölçümlerinin yanında hangi şartlar altında yapıldıkları da belirtilir.
Öz ısı birimi kullanılan birim sistemine göre; J/gK J/goC veya Cal/goC vb. olurİkiside maddenin kendine özgü değerleridir ancak şu formüle koyarsak

Q = m. c . dt formülünde c yi çekersek

c = Q / ( m . dt ) olur.

yoğunluk formülü olan d = m / v den m i çekersek m = d / v olur.

diğer formülde yerine koyarsak

c = Q / ( d . dt / v ) olur buradan c = Q . v / d . dt olur.

Bu sonuçtan c ve d ters orantılı olarak görünüyor..
Yorum Gönder

 
Top