0

Medine’de yürütülen eğitim ve öğretim etkinliklerini maddeler halinde listeleyiniz.

– Mescid-i Nebi’nin bir tarafına Peygamberimize ait bölümler diğer tarafına ise öğrencilerin kalabileceği odalar yapılmıştı. “Suffa” adı verilen bu odalarda genellikle ilim öğrenmek isteyen kimseler kalırdı. Bunlar çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ondan birçok şey öğrenirlerdi. Ayrıca suffada yetişenler, Peygamberimiz
tarafından başka topluluklara öğretmen olarak gönderilirdi.

– Müslümanlar mescitte toplanır, Peygamberimizin öğütlerini dinlerlerdi. Peygamberimiz, insanların eğitim ve öğretimi için her türlü özveride bulunurdu. Onların okuma yazma öğrenmelerini teşvik ederdi.

– Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz esirlerden okuma ve yazma bilenlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.

– Mescit bir eğitim ve öğretim merkezi haline getirilmiştir.

– Kur’an ve yazı öğretmek üzere başka öğretmenler tayin edilmiştir. Burada, Müslüman olmayan öğretmenler de okuma yazma öğretmiştir.

– İlim öğrenmede kadın ve erkek ayrımı gözetilmemiştir. Sadece erkeklerin değil, kadınların eğitimine de önem verilmiştir.

– Müslümanlığı kabul edenlerin yaşadığı bölgelere eğiticiler gönderilmiştir. Bu dönem de çocuk, genç, yaşlı her yaştan insan eğitim almıştır.
Yorum Gönder

 
Top