0

Meleklerin özelliklerini ve görevlerini gösteren bir şema, meleklerin özelliklerini ve görevleri gösteren şema, meleklerin özellikleri ve görevleri maddeler halinde,

Meleklerin özellikleri ve görevleri
Meleklerin özellikleri·
 • Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
 • Yemezler ve içmezler.
 • Yorulmazlar, gençlik, yaşlılık gibi durumlara onlarda rastlanmaz.
 • Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
 • Hiç günah işlemezler. Kötülük yapma kabiliyetleri yoktur.
 • Allah Teala’nın emirlerini eksiksiz yerine getirirler, O’na karşı gelmezler.
 • Gözle görülmezler, süratli varlıklardır.
 • Sayılarını Allah Teala’dan başka kimse bilmez.
 • Daima Allah Teala ‘yı zikir ve tesbih ile meşguldürler.
 • Erkek ve dişileri yoktur.
 • Yerlerde, göklerde, her yerde vardırlar ve her birinin kendisine ait görevi vardır.
Meleklerin görevleri
Cebrαil : Vαhiy meleğidir. Αllαh’ın emrini peygαmberlere getirir. Meleklerin en büyüğü ve reisidir.
Mikâil : Rüzgâr, yαğmur, kαr vb. doğα olαylαrını düzenlemekle sorumlu melektir.
İsrαfil : Kıyαmet kopαcαğı zαmαn sûr ismindeki αlete üfürüp büyük ve dehşetli hαberi duyurmαklα görevlidir.
Αzrαil : Αllαh’ın emriyle cαn αlmαklα görevlidir.
Yazıcı melekler (kirâmen kâtibîn); Yazıcı melekler, insanın hayatı boyunca yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir.
Koruyucu melekler (hafaza); Koruyucu melekler ise insanları görünür veya görünmez birçok tehlikeye karşı Allah’ın izniyle korurlar. 
Dört büyük melek vardır ve görevleri ise şunlardır;
a-Cebrail; Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ulaştırır.
b-Azrail; Ölüm meleğidir. Allah’ın izni ile ecel anı gelmiş olanların ruhlarını cesedlerinden ayırır.
c-Mikail; Doğa olayları ve insanların rızıklarını sağlayan melektir.
d-İsrafil; Kıyamet kopacağı zaman, Allah’ın emriyle sur denilen ve bizce nasıl olduğu bilinmeyen şeye üflemek suretiyle, dünya yaşamının bittiğini ve kıyamet gününün başladığını bildirecek olan melektir.

Ayrıca insanları koruyan ‘hafaza’ (koruyucu) melekler, iyilik ve kötülüklerimizi yazan ‘kiramen katibin’ (yazıcı) ve kabirde insanları sorgulayacak olan ‘münker-nekir’ (sorgu) melekleri vardır. Bunların dışında çeşitli görevleri olan melekler de vardır. (Anlatım: Dr. Mustafa Akman)
Yorum Gönder

 
Top