0

Nasr suresinin anlamını okuyunuz. Surenin ana düşüncesini bulunuz.

Anlamı
1. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,
2. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,
3. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.
Konusu ve Ana Düşüncesi;
Nasr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Mekke’nin fethi sırasında inmiştir. Üç ayetten oluşmaktadır. Nasr, yardım demektir. Surede Allah’ın, Hz. Peygambere yardımı ve onu fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir.
Yorum Gönder

 
Top