0


Peygamberimizin doğduğu çevrenin dinî, ekonomik ve sosyal özelliklerini aşağıdaki 

başlıklar altında sıralayınız.


Din ve İnançlar
: Toplumda putperestlik hakimdi. Hanifler adı altında Hz İbtahim'den kalma dini uygulayanlar da vardı.
Ekonomik Durum
: Ticaretle uğraşıyorlar ve geçimlerini düzenledikleri ticaret kervanları ile sağlıyorlardı. Mekke bir ticaret noktasıydı çünkü Arapların en uğrak yeriydi. Halk genel olarak fakirdi.
Sosyal Hayat
Halk genel olarak fakirdi. Kölelil vardı. Kız çocukları değer görmüyordu. Şiire ve sanata düşkündüler. Sözlü edebiyat gelişmişti. Ticaret panayırları ve eğlenceleri düzenleniyordu. Hayat genel olarak Kabe etrafında geçiyordu.
Yorum Gönder

 
Top