0

Sıcaklığın bölgeden bölgeye ve aynı bölge içinde zamanla değişmesinin nedenlerini öğreniniz. Öğrendiklerinizi sınıfta paylaşınız.

– Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak güneş ışınlarının bir yere düşme açısı gün boyunca değişir. Bu durum sıcaklığın da gün içinde değişmesine neden olur.
– Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasına bağlı olarak yere güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu durum sıcaklığın da yıl boyunca değişmesine neden olur.
– Dünya’nın şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülmekte, ışınların atmosferde aldığı yol uzamaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
– Atmosferdeki nem oranı havanın ısınması ve soğuması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nemli havalar geç ısınır, geç soğur. Buna karşılık kuru havalar çabuk ısınır çabuk soğur.
– Sıcaklık dağılışını etkileyen etmenlerden biri de yer şekilleridir. Özellikle dağlık alanlarda dağların bir yamacı Güneş’ten daha çok enerji alır.
– Yeryüzünden itibaren yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalmaktadır. Bunun nedeni havanın daha çok yerden ısınmasıdır.
– Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları, burayı ısıtır. Yerle temas hâlinde olan hava ise yere dokunduğu için onun ısısıyla ısınır, hafifleyerek yükselir.

– Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Bunun nedenlerinden biri deniz ve karaların ısınma ısılarının farklı olmasıdır.
Yorum Gönder

 
Top