0

Sıvıları, kaynama sıcaklıklarına göre nasıl ayırt ederiz? 

Kaynama Noktası
Saf su 100 °C'ta kaynamaya başlar.Kaynama süresince suyun sıcaklığı hiç değişmez, sabit kalır. Bu sıcaklığa suyun kaynama noktası denir.

Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayıran bu özelliklere, maddenin ayırt edici özellikleri denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden bazıları erime, donma ve kaynama noktalarıdır.

Sıvılar ısı alarak her sıcaklıkta buharlaşır. Sıvının sıcaklığı yükseldikçe buharlaşma hızı da artar . Sıcaklık öyle bir noktaya yükselir ki bu sıcaklıkta sıvının buharlaşması en hızlı olur.
Sıvının her tarafında oluşan buhar, kabarcıklar buhar oluşturmaya başlar . Böylece sıvılar fokurdayarak kaynar.
Bir sıvının kaynadığı sıcaklığa Kaynamanoktası adı verilir. Sıvılar kaynadığı sürece sıcaklık
değişmez.
Sıvıların Hepsi Aynı Sıcaklıkta mı Kaynar?
Saf sıvıların kendine özgü kaynama sıcaklıkları vardır. Bu nedenle kaynama noktası saf sıvıları ayırt etmek için kullanılabilir.
•Dış görünüşte renksiz olan iki tane sıvı alalım. Bunları ayrı ayrı kaplara koyalım Ocakta bu kapları ısıttığımızda birinin 78°C’ta diğerinin ise 100°C’ta kaynadığını gözlemleyelim. Bu bize sıvıların farklı olduğunu gösterir.
•İncelendiğinde 78°C’ta kaynayan sıvının alkol, 100°C’ta kaynayan sıvının ise su
olduğunu belirleyebiliriz. Görüldüğü gibi kaynama noktalarına bakarak sıvıları
ayırt edebildik.
Yorum Gönder

 
Top