0

Temel haklarımız nelerdir? Temel haklarımız nelerdir kısaca maddeler halinde?

YANIT: Temel haklarımız vazgeçilmez,devredilmez ve dokunulmazdır.
*Yaşama hakkı:İnsanın en temel hakkıdır.Hiç kimsenin yaşamına dokunulmaz.Herkes diğerinin yaşam hakkına saygı göstermek zorundadır.
*Kişi dokunulmazlığı hakkı:Kimseye işkence yapılamaz,kimsenin yaşamına son verilemez,kimseye saldırı yapılamaz.
*Sağlık hakkı:İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için önlemlerin alınması,sağlık koşullarının yerine getirilmesidir.
*Eğitim hakkı:Yeterli sayıda okulların olması,öğretmenlerin yetiştirilmesi,maddi imkanı olmayan öğrencilere destek olunması,özel eğitime ihtiyacı olanlara yönelik okulların açılmasıdır.İlköğretim kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
*Dilekçe hakkı:Hakkınızın alındığı durumlarda ilgili birime dilekçeyle başvurup hakkınızı aramaktır.
*Seçme ve seçilme hakkı:Seçme;yönetimdeki yöneticileri oy kullanarak belirlemesi.Seçilme;Toplumu yönetmeyi isteyen kişilerin,halk tarafından beğenilerek belli bir süre görevlendirilmesidir.Demokratik yönetimlerin temel ilkesidir.
* Konut dokunulmazlığı hakkı:Konut bireyin içinde oturduğu,özgürce davrandığı,ailesiyle birlikte olduğu yerdir.İnsanlar evlerinde yaşama hakkına sahiptir bu nedenle hiç kimsenin konutuna dokunulmaz.
*Özel yaşamın gizliliği hakkı:Bizim için özel olan anlar,bilgiler,olaylar güvence altına alınmıştır.Bilgimiz ve iznimiz olmadan telefonlarımız dinlenemez,mektupları açılmaz okunmaz.
BU HAKLARIMIZ DEVLET TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR!

DEVLETİN HAKLARI İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME SORUMLULUĞU VARDIR.
Yorum Gönder

 
Top