0

Bir santimetre kalınlığındaki toprağın oluşumu için binlerce yılın geçmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Sizce toprak oluşumu neden bu kadar uzun süre gerektirmektedir? Toprak oluşumunu neler etkilemektedir?

Toprak oluşumu zor ve çok uzun süren bir süreçtir. Kayaların ayrışıp, çözünen maddenin ufalanması, üzerine bitki ve diğer canlıların yerleşmesi, yıkanma ve birikme ve katmanlaşmanın tamamlanıp olgun bir toprak oluşabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman yeterli olmazsa toprak oluşumu tamamlanmamaktadır. Belli kalınlıkta bir toprağın oluşması için binlerce yıl geçmesi gereklidir.

Toprak oluşumunda ve toprağın belli özelliklerinin ortaya çıkmasında bazı faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır.
1. İklimin Etkisi
2. Anakayanın Etkisi
3. Zamanın Etkisi
4. Yerşekillerinin Etkisi

5. Canlıların ve Bitki Örtüsünün Etkisi
Yorum Gönder

 
Top