0

Yansıma kanunları nelerdir 6 sınıf, Yansıma kanunları nelerdir?, 

Sevgili öğrenciler, yansıma kanunları ile ilgili deneyi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz;

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :
Düz ayna
Beyaz karton
Siyah karton
Işık kaynağı
Güç kaynağı
20 x 30 cm boyutlarında 2 adet tahta
Çivi
Çekiç
Açıölçer
Yapıştırıcı
Üçayak
Destek çubuğu

DENEYİN YAPILIŞI :
Beyaz kartonun ortasından dik bir doğru çiziniz. Kartonu tahtanın üzerine yapıştırınız. Aynayı yatay olarak masaya yerleştiriniz. Aynanın üzerine tahtayı dik olarak tutturunuz.

Işık kaynağının camına, ortasına küçük bir delik açılmış siyah karton yapıştırınız. Işık kaynağı, düz ayna, karton ve açıölçeri yerleştiriniz. Işık kaynağından çıkan ışınların karton levhayı yalayarak 0 noktasına gelmesini sağlayınız. Aynaya gönderdiğiniz ışın ile aynadan yansıyan işini gözleyiniz.
Yansıma olayının şemasında görülen ışığın aynaya değdiği noktadan, aynaya çizilen dik doğruya normal (N) denir.

Aynaya gelen ışın, aynanın normali ve aynadan yansıyan ışın aynı düzlem üzerinde mi? Aynaya gelen ışın (AO işini) ile aynadan yansıyan ışının (OB ışını); normal (ON) ile yaptıkları açılan ölçünüz.
Her iki açının ölçüsü birbirine eşit mi?
Gelme açısını değiştirerek deneyi tekrarlayın iz.
0 noktasına, aynaya dik bir şekilde (normal doğrultusunda) bir işin gönderdiğinizde yansıyan işini gözleyiniz.
Bu durumda gönderilen işin, ayni doğrultuda geri dönüyor mu?

Yansıma Kanunları Şunlardır:
Yansıtıcı yüzeye gönderilen ve doğrultusunu değiştiren ışık ışınına gelen ışın denir. Yansıtıcı yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönen ışık ışınına yansıyan ışın denir. Yansıtıcı yüzeyle 90 derecelik açı yapacak şekilde çizilen (hayali) dikmeye yüzeyin normali (yansıtma yüzeyinin normali) denir. 
Yansıma olayında gelen ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı, yansıyan ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya yansıma açısı denir. 
Yansıma kanunları;
1- Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir. (Yani aynı düzlem üzerinde gösterilebilir).
2- Gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Yorum Gönder

 
Top