0


8. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Konusu Soruları Online Testi Çöz-Teog
1) Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yansıma söz­cüklerden oluşmuştur?
A) Bu sene listelere gümbür gümbür bir giriş yaptık.
B) Arkadaşın uyudu herhalde, pek ses seda çıkmıyor.
C) Güzel anacığım ak pak elleriyle yemek hazırlamış.
D) Adam sinirli bir şekilde koşa koşa içeriye girdi.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerindenfarklıdır?
A) Babamdan bana hiç mal mülk kalmadı.
B) Bir işi de doğru dürüst tamamla be adam!
C) Sözlerinin konuyla uzaktan yakından ilgisi yok.
D) Elinde kırık dökük  birkaç eşyayla kapıda kalmış.
3) Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan söz­cükler tek başlarına kullanılamaz?
A) Uzun bir yolculuktan sonra sağ salim eve döndük.
B) Osman’ın kız arkadaşı hanım hanımcık biriydi.
C) Bu konuda az çok biz de bir şeyler biliriz.
D) Bize haber gelince apar topar evden çıktık.
4) İsimlerin yerini tutan sözcükler olan zamirler de tekrar­lama yoluyla ikileme oluşturabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekle­yecek bir kullanım söz konusudur?
A) Onun bunun dediğine bakarak kararlarını değiştir­me!
B) Kaç gündür tadını çıkara çıkara bir yemek yiyememişti.
C) Biriktirdiğimiz parayla iyi kötü bir ev aldık biz.
D) Boşu boşuna saatlerdir burada bekliyorum.
5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Er geç sen de benim haklı olduğumu anlayacaksın.
B) Birileri onun hakkında ileri geri konuşuyormuş.
C) Senin üzerinde az çok bizim de emeğimiz var.
D) Mustafa’yla aramızda  ayrı gayrı yoktur bizim.
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “tezlik” anlamı katmıştır?
A) Böyle yalan yanlış sözlere kulak aşılmamalıdır.
B) Bu dönem sorunlarımızı enine boyuna tartışalım.
C) Ülkeye adımını atar atmaz yakayı ele vermişti.
D) Bırakıp gidiyoruz bu dünyayı birer birer.
7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır?
A) Eften püften sorunlarla kapıma gelme bir daha.
B) Saçma sapan şakalar yapmaktan zevk alan biriydi o.
C) Odandaki ıvır zıvır şeyleri ortadan kaldırmalısın.
D) Kitabı yarım yamalak tamamlayıp piyasaya sürmüş.
8) Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan söz­cüklerin tek başına bir anlamı yoktur?
A) Kamp ateşi için kısa kısa odunlar toplamıştık.
B) Emrinizdeki bu ekip harıl harıl çalışacaktır.
C) Bu çalışmada tüm dosyaları ayrı ayrı ele alacağız.
D) Arabamız Elmadağ’ın yokuşunu ağır ağır çıkıyordu.
9) I. Benden aldığı borcu bölük pörçük geri verdi.
II. Aradığını bulamayınca evin altını üstüne getirdi.
III. Evin ufak tefek giderleri olacak tabi ki.
IV. Yazılarımı derli toplu bir kitap haline getirdim.
V.Büyük küçük herkesin yardımına ihtiyacımız var.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangi ikisi, cümleye kattığı anlam bakımından birbirine zıttır?
A) I. ve III.           B) I. ve IV.
C) II. ve  III.           D) II. ve V.
10) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme “en faz­la” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?
A) Kendini güzel mi güzel bir kıza kaptırmıştı.
B) Döne dolaşa yine başımıza kaldı bu iş.
C) Pazardan ucuz ucuz şeyleri alıp gelmişti.
D) Bu cihaz çok çok yüz lira eder.
11) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?
A) Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin.
B) Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu.
C) Mırın kırın etme de olanları anlat.
D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?
A) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B) Çamurlara bata çıka yürüdük.
C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
D) Bu işte onun da az çok payı var.


5. Sınıf Türkçe Yansıma Sözcükler ve İkilemeler Konusu Soruları Online Testi Çöz,Yansıma Sözcükler ve İkilemeler Konusu Soruları

                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top