0

Zamanın Ölçülmesi ve Takvim Ders Notu-Türklerin Kullandığı Takvimler Görsel Çalışma-4. Sınıf Sosyal Bilgiler 

Türklerin Kullandıkları Takvimler:
  • 12 Hayvanlı Türk Takvimi
  • Celali Takvimi
  • Hicri(Hicret) Takvimi
  • Rumi Takvim
  • Miladi(Milat) Takvim
12 Hayvanlı Türk Takvimi: 
Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.
Celali Takvimi: 
Büyük Selçuklular zamanında Melik Şah tarafından hazırlatılan bu takvim, güneş yılına göre hazırlanmıştı.
Hicri(Hicret) Takvimi: 
Başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılını esas alır. Dini günleri belirlemede bu takvimi kullanmaktayız. Ay yılını esas alır.
Yılbaşı 1 marttır. 1 yıl 354 gündür.
Rumi Takvim:
Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş yılını esas alır.Yılbaşı 1 marttır. 1 yıl 365 gündür.
Miladi (Milat) Takvim:
1926’dan beri kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. Miladi takvim Hz. İsa’nın doğuşunu sıfır olarak kabul eder.
Osmanlı Devleti hem Güneş  hem de Ay yılına göre hazırlanmış takvimler kullanılırdı.

Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar Nelerdir?
Hicri Takvim Ay yılını, Miladi takvim Güneş Yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvim ise başlangıç Hazreti İsa’nın doğum tarihini “0” olarak kabul eder.

26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunla hicri ve Rumî takvim kaldırılarak yerine Miladi takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat kabul edildi. 
Yorum Gönder

 
Top