0

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .............................. İLKOKULU
MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1.      Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.(10 p)
Kırk bin iki yüz on üç

Otuz altı bin yüz on iki

Altı yüz bin altmış dört

Dokuz bin sekiz yüz on yedi

Yüz bir bin yüz bir


2.      Aşağıda sayıların okunuşlarını yazınız.(10 p)
734 801

50 036

4 906

300 541

80 007


3.      “6, 1, 0, 9” rakamları ile oluşturulabilecek aşağıda istenen sayıları yazınız.(6 p)
a)      Dört basamaklı en büyük doğal sayı                   ………………………………
b)      Dört basamaklı en küçük doğal sayı                   ………………………………
c)      Dört basamaklı en büyük tek doğal sayı             ………………………………

4.      Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru arada sembol kullanarak sıralayınız.(5 p)
84 317 – 814 457 – 8 172 – 84 680 – 8 007 – 614 457 – 817
………………………………………………………………………………………………………
5.      Aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz.(9 p)
a)      40 156 :………………………………………………………………………………………
b)      7 215 :………………………………………………………………………………………..
c)      803 004:………………………………………………………………………………………

6.      Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız.(9 p)
a)      5 binlik + 2 yüzlük + 4 birlik =…………………………………….
b)      6 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük =…………………………………

c)      6 yüz binlik + 1 on binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 8 birlik =…………………………
Yorum Gönder

 
Top