0

KELİME BİLGİSİ TESTİ
1. Aşağıdaki cümlede hangi kelimenin anlamı yoktur?
               “Berna ve Eren ödevlerini bitirdi. “
      a) Berna          b) ve           c) ödevlerini

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kelime sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
     a) Anne biraz kurabiye alabilir miyim?
     b) Yeni yaşın sana mutluluklar getirsin.
     c) Ne zaman geleceklerini henüz bana bildirmediler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış yapılmış bir kelime vardır?
    a) Tren biletlerini aldık.
    b) Sıpor yapmak vücudumuza sağlık verir.
    c) Kral ve kraliçe halkı selamladı.

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
     a) ebe-le-me           b) ka-ra-la-ma         c) he-ce-le-me

5. Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi tek hecelidir?
         TURP  - ANI - YENİ  - MART - TÜRK

     a) 2           b) 3           c) 4

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece sayısı en fazladır?
   a) umutsuzluk    b) ormanlarımız    c) misafirler

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en son gelir?
   a) balık         b) badana        c) bamya

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı vardır?
    a) gibi          b) kadar         c) tepe
  
9.  “Öğretmen-Öğrenci “ kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangi kelime grupları arasında vardır?
      a) Doktor-Hasta
      b) Hakem-Futbol
      c) Terzi-Makas

10, Bir kelimenin doğru yazımını bulmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız?
      a) Türkçe sözlük    
      b) Ansiklopedi
      c) Yazım kılavuzu

11. Aşağıdakilerden hangisi bir kelime değildir?
      a) gi          b) tek         c) üç

12. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır?
     a) kalemlik         b) yumurta         c) ekirdeksiz

13.  “ Dans “ kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
      a) Müzik dersinde söylenen parça.
      b) Bir müzik eşliğinde yapılan düzenli vücut hareketleri.
      c) Bir müzik aletini çalabilme becerisi. 

14. “ Al kirazlar dalda sallanıyor. “ cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
       a) beyaz           b) kara          c) kırmızı

15. ANKARA - GÜLAY - AKARSU - GÜZ

   Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesinin ilk harfi daima büyük yazılır?

 a) 2               b) 3              c) 4


2. sınıf türkçe kelime bilgisi test, 2. sınıf kelime bilgisi, 2. sınıf kelime bilgisi konu anlatımı, 2. sınıf kelime bilgisi test sorular, 29. sınıf kelime bilgisi testleri, 2 sınıf türkçe zıt anlamlı kelimeler testi, 2.sınıf kelime bilgisi konu anlatımı
Yorum Gönder

 
Top