0

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Yazıda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran işaretler vardır. Bu işaretlere noktalama işaretleri denir.
Nokta (.), virgül (,), soru işareti (?), kısa çizgi (-), kesme işareti (‘), eğik çizgi (/) noktalama işaretlerinden bazılarıdır.

NOKTA (.)
1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Ali kitap okuyor.
2. Bazı kısaltmalardan sonra konur.
Dr. Ahmet Bey sizi bekliyor.
3. Sıra bildiren sayıların sonuna konur.
Ben de 2. sınıfa gidiyorum.

SORU İŞARETİ (?)
Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
Bu kalemi alabilir miyim?
İstanbul’a ne zaman geldiniz?
Hangisini daha çok beğendin?

VİRGÜL (,)
1. Cümlede eş görevli sözcükler arasına konur.
Ali, Ayşe ve Figen aynı apartmanda oturuyor.
Bugün Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve müzik dersimiz var.
2. Mektuplarda hitap sözlerinden sonra konur.
Sevgili Ayşegül, Canım Ablacığım,

ÜNLEM İŞARETİ (!)
Sevinç, korku, üzüntü, şaşma, öfke, uyarı anlatan cümlelerin sonuna konur.
Zavallı çocuk!
Eyvah, vazo kırıldı!
Hey!
Dikkat et!

KISA ÇİZGİ (-)
1. Bir sözcüğün heceleri gösterilirken heceler arasına konur.
dost-la-rım söy-le-ye-ce-ğim
2. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmada kullanılır.
Türkçe dersinde okuduğumuz şiiri çok beğendim.
Elma ağacına çıkıp dalından kopardığımız elmaları yedik.

KESME İŞARETİ (‘)
Özel adlara gelen bazı ekler (-e, -i, -de, -den, -in, -nin) kesme işaretiyle ayrılır.
TBMM, Ankara’dadır.
Atatürk’ü hiçbir zaman unutmayacağız.
İstanbul’dan Ankara’ya trenle gittik.
Ayşe’nin elbisesi kirlendi.

EĞİK ÇİZGİ (/)
1. Adreslerde apartman numarası ile daire numarası arasında kullanılır.
Çağdaş Sok. Nu: 17/28
2. Adreslerde semt ile şehir adı arasına konur.
Esat Cad. Nu: 3/11
KÜÇÜKESAT/ANKARA
Yorum Gönder

 
Top