0

DENEY PLANI
DENEY NO : 6
DENEYİN ADI : Maddeleri Sınıflandırma
DENEY TARİHİ : ......./12/2015
DENEY YERİ : 3/A Sınıfı
DENEYİN AMACI : Maddeleri hallerine göre sınıflandırır. Maddelerin özelliklerini bilir.

DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER :
kalem kalemtıraş bardak bir şişe su kolonya bir balon
DENEYİN YAPILIŞI
1.Getirdiğiniz malzemeleri öğretmen masasına koyunuz.
2. Kalemi, bardağın içine koyunuz ve kalemin şekil değiştirip değiştirmediğini gözlemleyiniz.
3. Kalemtıraşı bardağın içine koyunuz. Kalemtıraşın şekil değiştirip değiştirmediğini gözlemleyiniz..
4. Şişedeki sudan bir miktar bardağa koyunuz. Suyun şekil değiştirip değiştirmediğini gözlemleyiniz.
5. Kolonyadan bir miktar bardağa koyunuz. Kolonyanın şekil değiştirip değiştirmediğini gözlemleyiniz.
6. Balonu şişiriniz. balonun ağzını gevşetip içini boşaltırken bir arkadaşınızdan elini, balonun ağzına değdirmeden tutmasını isteyiniz.
DENEYİN SONUCU
1. Katı maddelerin belli bir şekli vardır. Konuldukları kaba göre şekil değiştirmez.
2. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Bulundukları kapların şeklini alırlar.
3. Bazı sıvı maddeler sıvı olmasına rağmen açık ortamda gaz özelliği taşırlar.
4. Gaz maddeler gözle görülmezler. Akışkandırlar. Bulundukları ortamlarda yayılırlar.
Yorum Gönder

 
Top