0

Aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
1-Doğal ışık kaynağı nedir? Üç tane örnek veriniz……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-Yapay ışık kaynağı nedir? Üç tane örnek veriniz……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-Ses şiddeti ve uzaklığın arasındaki ilişki nedir?...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-İşitme sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-Doğal ses kaynağı nedir? Üç tane örnek veriniz…………………….                                             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6-Yapay ses kaynağı nedir? Üç tane  örnek veriniz………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aşağıda verilen cümlelerin başına    doğru  ise  (D), yanlış ise (Y) yazalım.
1-(       ) Ses tek yönde yayılır.
2-(       ) Saz, piyano ve davul yapay ses kaynağıdır.
3-(       ) Ay doğal ışık kaynağıdır.
4-(       ) Ses çıkaran her varlığa ses kaynağı denir.
5-(       ) Ses kaynağına yaklaştığımızda sesin şiddeti azalır.
6-(       ) Görebilmemiz için ışık gereklidir.
Aşağıda verilen kelimeleri uygun yerlere yazalım.

 Şiddeti -her yöne – doğal – yapay – işitme – cisimden
1-Gitar ………………ses kaynağıdır.
2-Ses ………………………. doğru yayılır.
3-Çok şiddetli seslerin olduğu ortamlarda bulunmak ………………kaybına yol açabilir.
4-Yıldırım …………………ışık kaynağıdır.
5-Görme olayının gerçekleşmesi için ışığın baktığımız…………………yansıyarak gözümüze gelmesi gerekmektedir.
6-Uzaklık arttıkça ses ………………….azalır.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyelim.
1-Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
     A)   Ay            B) Yıldız           C) Güneş
2-Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A)   Yıldırım           B) Ateş böceği                    C) Ampul
3- ‘’ ……………….. her ……………..yayılır.’’ Cümlesini sırasıyla aşağıdakilerden hangi ikili ile tamamlamalıyız?
A)   ses-an            B) ışık-ses                   C) ses  yönde
4-Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A)   matkap                   B) flüt                 C) kuş
5-Ses şiddeti ile uzaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)   Ses şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır.
B)   Ses şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça artar.

C)   Ses şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça değişmez.
Yorum Gönder

 
Top