0

AĞAÇTAKİ BALON
Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını gizleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, “Bizim eve bile sığmaz” dediği o güzelim balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığı idi.
Baloncu dinlenmek için durakladığında o da duruyor ve sonra yine takibe koyuluyordu. Bir ara adamın kendisine baktığını fark ederek ona doğru yaklaştı ve bütün cesaretini toplayarak:
- Baloncu amca, dedi. Biliyor musun benim hiç balonum olmadı. Adam çocuğu söyle bir süzdükten sonra:
- Paran var mı? diye sordu. Sen onu söyle.
- Bayramda vardı, diye atıldı çocuk, önümüzdeki bayram yine olacak.
- Öyleyse bayramda gel, dedi adam. Acelem yok, ben beklerim.
Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Bir kaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında, gördüklerine inanamadı.
Balonlar, her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk, olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken, baloncu ona doğru dönerek:
- Küçük, diye seslendi. Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm.
Yapılan teklif, yavrucağın aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ve ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarkıttı. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı. Çocuk onu kurtarmaya kalkışsa, dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağıya indi ve adama dönerek:
- Birini bana verecektiniz, dedi. Hangisi o? Adam elini tersiyle burnunu sildikten sonra:
- Seninki ağaçta kaldı evlat, dedi. İstersen çık al.
Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra, dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak:
“Olsun”, diye mırıldandı. “Olsun.” Ağacın üzerinde kalsa da, bir balonum var ya artık
     “Sevgili çocuklar bazılarımız hala kurallara uymuyorlar .Yukarıdaki metinle ilgili cevapları yazarken  noktalama işaretlerine uyalım,yazım kurallarını uygulayalım ve tam olarak  cevap  yazalım.”  

1.Küçük çocuğu hayrete düşüren şey ne idi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Küçük çocuk baloncu kendisine bakınca ona ne söyledi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Baloncunun hangi sözlerinden dolayı küçük çocuğun gözleri dolu dolu oldu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.Balonlar nereye takıldı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.Baloncu küçük çocuğa nasıl bir teklif yaptı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Küçük çocuk balonları nasıl kurtardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.Baloncu çocuğa hangi balonu verdi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.Baloncunun yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

9-    Aşağıda verilen kelimeleri sözlükteki sırasına göre verilen boşluklara yazınız.                                               
A. sıra-pencere-dolap-kapı            
1………...2…………..3………….4…………
B. muz-ayva-mandalina-armut
1……...2………..3………….4……………
C. kurt-kedi-kuş-köpek               
1……...2………..3……….4……………        
 D.tasma-tavuk-tarif-tavşan
1………....2…………3……………4…………
E.  zil-zeytin-zurna-zaman
1……….2………3…………4……………
F.  porselen-cam-tahta-deri                
1………..2……….3………4……….                              

10- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak, cümleyi alttaki boşluklara tekrar yazınız. (Eş Anlamlı-Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğünden yararlanabilirsiniz.)
1- Nehirden tuttuğu balıkları annesi pişirdi.
1- 
……………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………
2- Öğretmenimin armağanınıçok beğendiğim için ona teşekkür ettim.
2-  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……
3- Yurdumuz yedi coğrafi bölgeden oluşmaktadır.
3-  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Kardeşime olan özlemimgün geçtikçe artıyor.
4-  ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
5-  Geçen yılbu konuları öğrenmemiştik.
5-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

11- Aşağıdaki sebeplere uygun sonuçlar yazınız.

Yağmur yağdığı için………………………………………………………………………………………………………
Kitap almak istiyordum bu nedenle……………………………………………………………………………….
Yüzme bilmiyorum dolayısıyla…………………………………………………………………………………………
Çantam çok ağır olduğu için…………………………………………………………………………………………….
Kalemimi bulamıyorum bu nedenle………………………………………………………………………………….
Hızlı kitap okumak istediğim için………………………………………………………………………………………….

 12- Aşağıdaki sözcüklere yapım ekleri getirerek yeni sözcükler türetiniz oluşturduğunuz sözcüğü bir cümlede kullanınız. 
( -ci ,  -li  , -lik ve siz eklerinden uygun olanlardan birini getirebilirsiniz.)

kalem
Kalem+lik
Kalemliğim kayboldu.
Simit


Göz


Söz


Ev


Yol


Diş


suç


Yorum Gönder

 
Top